Zamestnanci školy

Školský rok 2021/2022
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Pedagogická zástupkyňa
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
     I. trieda :

         G. Danková (triedna učiteľka)

         Mgr. A. Fejková

II.trieda :

 • J. Šulová (triedna učiteľka)
 •  
 • I. Rumpeľová 
 •  

III.trieda :

        S. Kováčová (triedna učiteľka)

 • M. Chovancová 
Bilingválna trieda:
 • S. Ohurniaková (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • Bc. B. Albrechtová
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • J. Šútovská – hospodársko – ekonomická zástupkyňa riaditeľky
 • L. Dobáková – útvar personálnej práce a miezd 
Prevádzkoví zamestnanci
 • J. Černeková
 • Ž. Žlebeková
 • R. Antalová ml.
 • R. Antalová
 • Ľ. Sivko 

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Zápis do materskej školy

13.04.2021 07:15
Zápis do materskej...

—————

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

08.04.2021 15:26
Vážení...

—————

2% z Vašej dane

26.02.2021 10:54
OBČIANSKE...

—————