Zamestnanci školy

Školský rok 2018/2019
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Pedagogická zástupkyňa
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
I. trieda
 • Mgr. J. Poláčiková (triedna učiteľka)
 • G. Danková 
II.trieda
 • I. Rumpeľová (triedna učiteľka)
 • J. Šulová 
III.trieda
 •  Mgr. A. Fejková (triedna učiteľka)
 •  M. Chovancová 
Bilingválna trieda:
 • Bc. B. Albrechtová (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • G. Paulenková 
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • J. Šútovská – hospodársko – ekonomická zástupkyňa riaditeľky
 • Z. Purdová – útvar personálnej práce a miezd- počas PN zastupuje - M.Halušková 
Prevádzkoví zamestnanci
 • J. Černeková
 • Ž. Žlebeková
 • A. Stuchlíková
 • R. Antalová
 • Ľ. Sivko 

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————