Zamestnanci školy

Školský rok 2023/2024
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Zástupkyňa riaditeľky školy
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
    
     I. trieda :
 
 • I. Rumpeľová  (triedna učiteľka)
 • N. Hanáková
 •  

II.trieda :

 • S. Ohurniaková (triedna učiteľka)
 • J. Šulová  
 •  

III.trieda :

 • G. Danková (triedna učiteľka)
 • Mgr. A. Fejková  
 •  
 •  
  Bilingválna trieda:
 
 • S. Kováčová (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • Bc. B. Albrechtová
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • p. I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • p. J. Šútovská – hospodársko-ekonomická zástupkyňa riaditeľky MŠ
 • p. L. Dobáková – útvar personálnej práce a miezd 
Prevádzkoví zamestnanci
 • p. K. Maršalová
 • p. Ž. Žlebeková
 • p. R. Antalová ml.
 • p. R. Antalová