Zamestnanci školy

Školský rok 2020/2021
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Pedagogická zástupkyňa
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
I. trieda :

         I. Rumpeľová  (triedna učiteľka)

         J. Šulová

II.trieda :

 • M. Chovancová (triedna učiteľka)
 • S. Kováčová 
 •  

III.trieda :

        Mgr.A. Fejková (triedna učiteľka)

 • G. Danková 
Bilingválna trieda:
 • Bc. B. Albrechtová (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • S. Ohurniaková 
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • J. Šútovská – hospodársko – ekonomická zástupkyňa riaditeľky
 • L. Dobáková – útvar personálnej práce a miezd 
Prevádzkoví zamestnanci
 • J. Černeková
 • Ž. Žlebeková
 • A. Stuchlíková
 • R. Antalová
 • Ľ. Sivko