Zamestnanci školy

Školský rok 2021/2022
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Pedagogická zástupkyňa
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
 I. trieda :
 • G. Danková (triedna učiteľka)
 • Mgr. A. Fejková

II.trieda :

 • J. Šulová (triedna učiteľka)
 • I. Rumpeľová 
 •  

III.trieda :

 • S. Kováčová (triedna učiteľka)
 • M. Chovancová 
 • Z. Bukovská (asistentka)
 
Bilingválna trieda:
 • S. Ohurniaková (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • Bc. B. Albrechtová
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • J. Šútovská – hospodársko – ekonomická zástupkyňa riaditeľky
 • L. Dobáková – útvar personálnej práce a miezd 
Prevádzkoví zamestnanci
 • J. Černeková
 • Ž. Žlebeková
 • R. Antalová ml.
 • R. Antalová
 • Ľ. Sivko