Rada školy

Mgr. Milota Tomeková
(zástupca zriaďovateľa - predseda RŠ)

Mgr. Mária Mažáriová

(zástupca rodičov)

JuDr. Petra Kohútová

(zástupca rodičov)

Viera Vnučáková

(zástupca pedagogických zamestnancov)

Jarmila Černeková

(zástupca nepedagogických zamestancov)

Zita Sekerková

(zástupca zriaďovateľa)

Zuzana Vonsová

(zástupca zriaďovateľa)


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————