Rada školy

J. Šulová  
(zástupca pedagogických zamestnancov - predseda RŠ)

J. Šútovská 

(zástupca nepegagogických zamestnancov - podpredseda RŠ ) 

Mgr. M. Ožvalda

(zástupca rodičov)

Ing.K.Koppová 

(zástupca rodičov)

Mgr.A.Leštinská

(zástupca zriaďovateľa)

Mgr. V. Gajdošová Ladňáková PhD.

(zástupca zriaďovateľa)

Ing. arch. M. Lepej 

(zástupca zriaďovateľa)