Rada školy

Mgr. Milota Tomeková
(zástupca zriaďovateľa - predseda RŠ)

Mgr. Mária Mažáriová

(zástupca rodičov)

JuDr. Petra Kohútová

(zástupca rodičov)

Viera Vnučáková

(zástupca pedagogických zamestnancov)

Jarmila Černeková

(zástupca nepedagogických zamestancov)

Zita Sekerková

(zástupca zriaďovateľa)

Zuzana Vonsová

(zástupca zriaďovateľa)


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————