O nás

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škôlke."

(Nevšedné úvahy o všedných veciach, Robert Fulghum)

Tento citát správne vyjadruje, akú dôležitú úlohu v živote človeka hrá správna predškolská výchova a výučba. My sme si to dobre uvedomujeme. Za obdobie prevádzky našej materskej školy sme vybudovali skvele fungujúce, zábavné a skúsenými učiteľkami a lektormi riadené prostredie, v ktorom sa bude každé dieťa, už po krátkej chvíli, cítiť skvele a uvoľnene. Každý deň sa odohráva podľa rovnakého harmonogramu. Napriek tomu môžeme zaručiť, že každá chvíľa strávená v našej materskej škole bude pre Vaše dieťa jedinečná. Aktívny pohyb, odpočinok, učenie aj hranie. To všetko stále dookola a predsa zakaždým inak.

Naša materská škola je so svojim zameraním orientovaná k otvorenému vyučovaniu, ktoré na Slovensku zastrešuje nadácia Škola dokorán a jej pedagogická orientácia je v zmysle metodiky
Krok za krokom. 

To v praxi znamená:

že kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému dieťaťu,

že vedieme deti k samostatnému rozhodovaniu, pričom dieťa sa slobodne a samostatne

má právo rozhodnúť, ale súčasne za svoje rozhodnutie zodpovedá,

že naša výchovno – vzdelávacia činnosť sa realizuje v centrách aktivít,

a že kladieme veľký dôraz na účasť rodiny.

Naša materská škola je rodičovskou verejnosťou charakterizovaná ako materská škola rodinného typu. 

Pracujeme viac ako 25 rokov podľa metodiky Krok za krokom. Sme druhou bilingválnou materskou školou na Slovenku s nemeckým vyučovacím jazykom v spolupráci s nadáciou- Volkswagen Slovakia. Sme zapojení do viacerých projektov v oblasti prosociálnej a dopravnej výchovy, do programu- rozvoj grafomotoriky pre deti predškolského veku, kultúra grafického prejavu pre deti od troch rokov. Svoje schopnosti a nadanie rozvíjajú v záujmových útvaroch- pohybových, výtvarných, tanečných a jazykových. Pravidelne  organizujeme lyžiarsky a plavecký výcvik. Spolupracujeme s Okresnou knižnicou, Mestskou políciou. 

Najväčším ocenením nám je spokojnosť detí a slová pochvaly a uznania od rodičov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.