Aktualizačné vzdelávanie pedag. zamestnancov

Madiálna výchova v MŠ 

termín: 01.02.2022 
program vzdelávania: img015.jpg (745126)
schválenie: img016.jpg (347005)
sumár hodnotenia: img017.jpg (591793)
 

Finančná gramotnosť v MŠ

termín: 24.02.2022
program vzdelávania: img012.jpg (798938)
schválenie: img013.jpg (341604)
sumár hodnotenia: img014.jpg (592036)
 

Plán profesijného rozvoja

termín: 22.03.2022
program vzdelávania: img009.jpg (849870)
schválenie: img010.jpg (342845)
sumár hodnotenia: img011.jpg (584463)