Aktualizačné vzdelávanie pedag. zamestnancov

Inovatívne vzdelávanie pomocou interaktívnych displejov

termín: 11.3. - 13.3.2024
program vzdelávania: akvzd24.pdf (3000641)
sumár hodnotenia: img009 (1).jpg (611643) 

Mediálna výchova v MŠ 

termín: 01.02.2022 
program vzdelávania: img015.jpg (745126)
schválenie: img016.jpg (347005)
sumár hodnotenia: img017.jpg (591793)
 

Finančná gramotnosť v MŠ

termín: 24.02.2022
program vzdelávania: img012.jpg (798938)
schválenie: img013.jpg (341604)
sumár hodnotenia: img014.jpg (592036)
 

Plán profesijného rozvoja

termín: 22.03.2022
program vzdelávania: img009.jpg (849870)
schválenie: img010.jpg (342845)
sumár hodnotenia: img011.jpg (584463)
 

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ

termín: 10.10. 2022
schválenie: img004.jpg (378755)
program vzdelávania: img005.jpg (726328)
sumár hodnotenia: img006.jpg (569655)
 

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

termín: 23.11.2022
program vzdelávania: obsah av.jpg (276716)
sumár hodnotenia: hodnotenie av.jpg (596658)
 

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ

termín: 07.12.2022
schválené: img007.jpg (345709)
sumár hodnotenia: hodnotenie.jpg (582590)
 

Materská škola 21.storočia

termín: 03.04.2023
program vzdelávania: img007 (1).jpg (883022)
sumár hodnotenia: img006 (1).jpg (568590)
 

Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ

termín: 11.4.2023
schválené: 2.jpg (337243)
program vzdelávania: 1.jpg (931007)
sumár hodnotenia: 3.jpg (561440)
 

Som dieťa s ADHD

termín: 17.4.2023
schvaľuje: 11.jpg (320923)
program vzdelávania: 22.jpg (485612)
sumár hodnotenia: 33.jpg (541158)
 

Artefiletika pre každého

termín: 20.4.2023
schvaľuje: 001.jpg (325573)
program vzdelávania: 003.jpg (680193)
sumár hodnotenia: 002.jpg (537974)
 

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

termín: 29.5.2023
schválené: schv.jpg (336021) 
program vzdelávania: prog.jpg (268,6 kB)
sumár hodnotenia: hod.jpg (563699)