Aktualizačné vzdelávanie pedag. zamestnancov

Madiálna výchova v MŠ 

termín: 01.02.2022 
program vzdelávania: img015.jpg (745126)
schválenie: img016.jpg (347005)
sumár hodnotenia: img017.jpg (591793)
 

Finančná gramotnosť v MŠ

termín: 24.02.2022
program vzdelávania: img012.jpg (798938)
schválenie: img013.jpg (341604)
sumár hodnotenia: img014.jpg (592036)
 

Plán profesijného rozvoja

termín: 22.03.2022
program vzdelávania: img009.jpg (849870)
schválenie: img010.jpg (342845)
sumár hodnotenia: img011.jpg (584463)
 

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ

termín: 10.10. 2022
schválenie: img004.jpg (378755)
program vzdelávania: img005.jpg (726328)
sumár hodnotenia: img006.jpg (569655)
 

Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

termín: 23.11.2022
program vzdelávania: obsah av.jpg (276716)
sumár hodnotenia: hodnotenie av.jpg (596658)
 

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ

termín: 07.12.2022
schválené: img007.jpg (345709)
sumár hodnotenia: hodnotenie.jpg (582590)
 

Materská škola 21.storočia

termín: 03.04.2023
program vzdelávania: img007 (1).jpg (883022)
sumár hodnotenia: img006 (1).jpg (568590)