Novinky

50. výročie materskej školy

28.05.2018 07:44
Pri príležitosti 50.výročia založenia materskej školy na družstevnej ulici sa dňa 24.5.2018 uskutočnila s podporou mesta Martin slávnostná akadémia. Pani učiteľky a deti spoločne pripravili program a pohostenie pre pozvaných hostí, medzi ktorými boli priatelia a spolupracovníci materskej školy,...

—————

Týždeň detských radostí

15.05.2018 10:07
  28.5.2018 Ukážka práce policajných kynológov so psami V prípade priaznivého počasia sa všetky deti zúčastnia ukážky práce so psami na školskom dvore. V prípade, že toto počasie nedovolí, predškoláci budú mať tradičné stretnutie s pani policajtkou v rámci spolupráce...

—————

Poďakovanie

08.05.2018 00:00
V mene celej škôlky by sme sa týmto chceli poďakovať všetkým rodičom a priateľom našej školy, ktorí sa zúčasnili na Zelenej sobote, obetovali trochu víkendového času, pomohli opäť skrášliť kúsok školského dvora a vytvorili spoločne príjemnú atmosféru. Taktiež ďakujeme Nadácii Volkswagen, s ktorej...

—————

Zelená dobrovoľníkom

11.04.2018 08:01
Milí rodičia a priatelia. S radosťou Vás aj tento školský rok pozývame stráviť príjemnú sobotu v areáli našej materskej školy. Už tradične v spolupráci s Nadáciou Volkswagen organizujeme toto pracovné doobedie, ktoré býva vždy zárukou dobej nálady a dobrého pocitu z vykonanej práce. Opäť navaríme...

—————

Z truhlice starých materí

11.04.2018 08:00
24.4.2018 opäť navštívime CVČ Kamarát kde si deti pozrú pásmo Z truhlice starých materí, na aktuálnu tému.

—————

Záverečné stretnutie AZOR

06.04.2018 07:57
9.4.2018 sa posledným stretnutím detí s pani psychologičkou Olíkovou ukončí stimulačný program "Azor dáva pozor", ktorý prebieha v spolupráci s CPPPaP. Stretnutie rodičov s p. Olíkovou bude 18.4.2018 v našej materskej škole v poobedných hodinách. Informácie budú na nástenkách predškolských tried.

—————

Stretnutie rodičov

02.04.2018 07:54
5.4.2018 sa bude v našej materskej škole konať stretnutie rodičov predškolákov s pani učiteľkou Tomekovou (zo ZŠ Dubčeka), na ktorom sa dozvedia podstatné informácie ohľadne zápisov budúcich prvákov. Tieto prebiehajú v základných školách v mesiaci apríl.

—————

Hudobné nástroje

16.03.2018 07:53
20.3.2018 sa deti v rámci spolupráce s CVČ Kamarát zúčastnia výchovného koncertu o hodubných nástrojoch.

—————

Športová súťaž

12.03.2018 07:48
V utorok 13.3.2018 si predškoláci opäť, už po druhý krát, zmerajú sily v športovej hale na Podháji o 14:00. Pohybová príprava prebieha v materskej škole pravidelne pod vedením pani učiteliek predškolskej a bilingválnej triedy a v spolupráci s CVČ. Projekt má názov "Poďme deti baviť pohybom".  

—————

AZOR

07.03.2018 07:41
9.3.2018 bude ďalšie pokračovanie stimulačného programu pre predškolákov "AZOR dáva pozor" v spolupráci s CPPPaP. Ďalšie termíny je potrebné sledovať na nástenkách v šatniach.

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————