Novinky

Poďme deti baviť pohybom

12.11.2018 10:38
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v projekte "Poďme deti baviť pohybom". V rámci spolupráce sa dňa 26.11.2018 od 13:50 hod uskutoční v športovej hale na Podháji prvá súťaž tohto roka, kde si predškoláci zapojení do projektu zmerajú sily s kamarátmi s ostatných súťažiacich materských škôl. Na...

—————

Workshop tanca

15.10.2018 20:29
Dňa 17. októbra navštívia naši predškoláci CVČ Kamarát v rámci spolupráce CVČ s materskou školou. Prvé stretnutie sa bude niesť v tanečnej atmosfére - workshop tanca

—————

O psíčkovi a mačičke

05.10.2018 19:28
V utorok, 9.10. 2018 navštívi našu materskú školu divadielko s predstavením O psíčkovi a mačičke. Cena predstavenia je 1,60€/ dieťa a bude hradená z triedneho fondu.

—————

Projekt Kamarát Ax

04.10.2018 19:33
Predškoláci dňa 5.10. absolvujú prvé stretnutie s pani policajtkou, ktorá ich navštívi v priestoroch materskej školy. Dozvedia sa niečo o práci polície a prvá beseda bude venovaná aj téme: "Čo robiť, keď sa stratím?"    

—————

Návšteva knižnice

01.10.2018 19:30
V rámci spolupráce našej materskej školy a Turčianskej knižnice navštívia predškoláci pobočku Turčianskej knižnice na Severe. Bude to pre väčšinu z nich prvá návšteva, pri ktorej sa zoznámia s prostredím knižnice, s pravidlami vypožičiavania, obdržia svoje prvé čitateľské preukazy a slávnostne budú...

—————

Plavecký výcvik

12.09.2018 10:55
V pondelok 17.9.2018 začneme opäť plavecký výcvik detí v spolupráci s plavárňou Hurbanka a Fatra Ski. Kurz bude trvať dva týždne (rozsah 10 hodín) a je určený pre deti redškolského veku. Bližšie informácie nájdete v šatni Vašej triedy.  

—————

Sokoliari

12.09.2018 10:53
Aj tento školský rok nás navštívia Sokoliari, ktorí predvedú deťom priamo v areáli MŠ prácu s dravými vtákmi. Akcia sa bude konať 13.9.2018 o 9:00 a hradená bude z triedneho fondu.

—————

Oznámenie o zmene adresy školy

25.08.2018 18:49
Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. družstevná 10, 036 01 Martin na Materská škola Družstevná 10, Martin Názov a...

—————

Školné, stravné za júl, august 2018

13.06.2018 14:37
  Platby za školné, stravné za prázdninové obdobie  júl, august 2018 uhrádzajú len rodičia, ktorí majú deti prihlásené !!!   ● poplatok za školné  :IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851  - predškoláci poplatok neplatia -za júl    je vo výške 0,67€  na...

—————

GDPR

28.05.2018 08:00
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————