Novinky

Školné, stravné za júl, august 2018

13.06.2018 14:37
  Platby za školné, stravné za prázdninové obdobie  júl, august 2018 uhrádzajú len rodičia, ktorí majú deti prihlásené !!!   ● poplatok za školné  :IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851  - predškoláci poplatok neplatia -za júl    je vo výške 0,67€  na...

—————

GDPR

28.05.2018 08:00
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na...

—————

50. výročie materskej školy

28.05.2018 07:44
Pri príležitosti 50.výročia založenia materskej školy na družstevnej ulici sa dňa 24.5.2018 uskutočnila s podporou mesta Martin slávnostná akadémia. Pani učiteľky a deti spoločne pripravili program a pohostenie pre pozvaných hostí, medzi ktorými boli priatelia a spolupracovníci materskej školy,...

—————

Týždeň detských radostí

15.05.2018 10:07
  28.5.2018 Ukážka práce policajných kynológov so psami V prípade priaznivého počasia sa všetky deti zúčastnia ukážky práce so psami na školskom dvore. V prípade, že toto počasie nedovolí, predškoláci budú mať tradičné stretnutie s pani policajtkou v rámci spolupráce...

—————

Poďakovanie

08.05.2018 00:00
V mene celej škôlky by sme sa týmto chceli poďakovať všetkým rodičom a priateľom našej školy, ktorí sa zúčasnili na Zelenej sobote, obetovali trochu víkendového času, pomohli opäť skrášliť kúsok školského dvora a vytvorili spoločne príjemnú atmosféru. Taktiež ďakujeme Nadácii Volkswagen, s ktorej...

—————

Zelená dobrovoľníkom

11.04.2018 08:01
Milí rodičia a priatelia. S radosťou Vás aj tento školský rok pozývame stráviť príjemnú sobotu v areáli našej materskej školy. Už tradične v spolupráci s Nadáciou Volkswagen organizujeme toto pracovné doobedie, ktoré býva vždy zárukou dobej nálady a dobrého pocitu z vykonanej práce. Opäť navaríme...

—————

Z truhlice starých materí

11.04.2018 08:00
24.4.2018 opäť navštívime CVČ Kamarát kde si deti pozrú pásmo Z truhlice starých materí, na aktuálnu tému.

—————

Záverečné stretnutie AZOR

06.04.2018 07:57
9.4.2018 sa posledným stretnutím detí s pani psychologičkou Olíkovou ukončí stimulačný program "Azor dáva pozor", ktorý prebieha v spolupráci s CPPPaP. Stretnutie rodičov s p. Olíkovou bude 18.4.2018 v našej materskej škole v poobedných hodinách. Informácie budú na nástenkách predškolských tried.

—————

Stretnutie rodičov

02.04.2018 07:54
5.4.2018 sa bude v našej materskej škole konať stretnutie rodičov predškolákov s pani učiteľkou Tomekovou (zo ZŠ Dubčeka), na ktorom sa dozvedia podstatné informácie ohľadne zápisov budúcich prvákov. Tieto prebiehajú v základných školách v mesiaci apríl.

—————

Hudobné nástroje

16.03.2018 07:53
20.3.2018 sa deti v rámci spolupráce s CVČ Kamarát zúčastnia výchovného koncertu o hodubných nástrojoch.

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Ochutnávka nátierok 28.11.2018

03.12.2018 13:18
Dňa 28.11.2018 sa v...

—————

Školné december 2018 a január 2019

26.11.2018 12:51
Vážení...

—————

Poďme deti baviť pohybom

12.11.2018 10:38
Aj v tomto školskom...

—————