Novinky

Centrum popularizácie fyziky

30.04.2019 19:18
Príroda je rôznorodá, pestrá a zaujímavá. Mnohé prírodné javy a zákonitosti prebiehajú okolo nás každý deň a my si veľakrát položíme otázku "Prečo je to tak?".  Využili sme možnosť a navštívili Centrum popularizácie fyziky v priestoroch martinskej hvezdárne. Pán doktor Šabo sa deťom opäť...

—————

Deň Zeme a ekovýchova

25.04.2019 19:14
V spolupráci so ZŠ sme ani v tomto roku nezabudli na milú tradíciu pri príležitosti Dňa Zeme a našej týždennej témy o ochrane prírody. Deti z prvých ročníkov, naši predškoláci a pani učiteľky si vyhrnuli rukávy, natiahli rukavice a vybrali sa na očistu blízkeho okolia oboch našich škôl. Spoločne...

—————

Marec - mesiac knihy

12.04.2019 19:08
Vďaka spolupráci materskej školy s Turčianskou knižnicou navštevujú deti pravidelne priestory knižnice a diskutujú na rôzne témy. V mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy sme absolvovali výlet do knižnice opäť, no tentokrát s malou zmenou. Kvôli rekonštrukcii pobočky na Severe sme sa museli vybrať...

—————

K téme Slovensko..

04.04.2019 19:02
Žiaci bilingválnej a II. triedy navštívili Slovenské národné múzem a Múzeum Andreja Kmeťa v Martine. V rámci týždennej témy o Slovensku sme sa vybrali prezrieť si časť expozície v SNM. Deťom porozprávali o zvykoch a živote na Slovensku kedysi. V prírodovednom múzeu zase mohli obdivovať pestrosť...

—————

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci navštívia dňa 20.3. 2019 CVČ Kamarát. V rámci mini výchovného koncertu spoznajú rôzne hudobné nástroje.

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti budú môcť pozrieť divadelné predstavenie Pinocchio v podaní hercov Divadla zo šuflíka. 

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole...

—————

Návšteva ZŠ

25.02.2019 18:54
V rámci spolupráce so ZŠ A. Dubčeka navštívia predškoláci telocvičňu ZŠ, kde spolu s žiakmi prvej triedy absolvujú hodinu telesnej výchovy.

—————

Fašiangy Turíce

23.02.2019 19:00
Dňa 27. 2. sa deti z materskej školy a pani učiteľky vydajú spoločne na fašiangový sprievod v blízkom okolí MŠ. Nasledujúci deň (28.2.) prichystali pani učiteľky pre deti veľký karneval plný originálnych masiek, hier, hudby, súťaží a zábavy.

—————

Lyžiarsky výcvik

14.02.2019 18:51
Lyžiarsky výcvik sa uskutoční v Jasenskej doline v termíne od 18. - 22. 2. 2019 v spolupráci materskej školy a Fatra Ski.  Bližšie informácie pre rodičov zapísaných detí budú v jednotlivých triedach.

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————