Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02

Vážení rodičia,

 

riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a/ ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky 541/ 2021 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 17.07. - do 11. 08. 2023.

Na ostatné týždne rodičia môžu deti prihlásiť u triednej učiteľky, najneskôr do 15.06.2023.

Platba - príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy, je určený Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 136 z 01.03.2023 - 25€/ mesiac. Zákonný zástupca je povinný uhradiť túto sumu v plnej výške, ak svoje dieťa prihlási aspoň na jeden deň počas mesiacov júl a august.

Upozorňujem, že v prípade, kedy dieťa nenastúpi sa platba za "školné" nevráti.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————