Novinky

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa u nás konali besiedky a tvorivé dielne pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti si pre svojich starých rodičov pripravili krátke vystúpenia a po nich spoločne vytvárali jesenné ozdôbky, tekvičky, gaštankov a podobné drobnosti v rámci tvorivých dielní. Spoločne strávený čas...

—————

Deti v pohybe

25.10.2022 09:48
Mesto Martin v spolupráci s Mestským hádzanárskym klubom Martin v Športovej hale na Podháji organizovalo pre deti posledného ročníka materských škôl v Martine športový turnaj v rámci projektu „Deti v pohybe“.   Cieľom projektu je zapojiť deti do všestranných pohybových...

—————

Návšteva knižnice

18.10.2022 09:56
Tohtoroční predškoláci opäť začali navštevovať pobočku Turčianskej knižnice na Severe.  Pani knihovníčky deťom pri prvom stretnutí predstavili vynovené priestory a porozprávali ako to v knižnici chodí. Deti pasovali za nových čitateľov knižnice a slávnostne im bol odovzdaný čitateľský...

—————

Plavecký výcvik

30.09.2022 09:38
Naši predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Sunny Martin.  Pod vedením skúsených inštruktorov z Fatra Ski si osvojili základy plávania. 

—————

Návšteva mestskej polície

21.09.2022 09:31
V rámci spolupráce s meststkou políciou nás navštívila pani policajtka. Deti sa dozvedeli, čo všetko policajt robí, čo musí vedieť, akú má výstroj a tiež čo treba robiť, keď sa stratíme. Spoločné stretnutia budú pokračovať po celý školský rok.

—————

Usmernenie k novému školskému roku 2022/23

30.08.2022 06:49
Milí rodičia a priatelia školy, blíži sa koniec letných prázdnin a začiatok nového školského roka 2022/23. Ďakujeme všetkým rodičom a partnerom za spoluprácu v uplynulom roku.  Do stredy 31.8. 2022 je prevádzka MŠ pre všetky deti, ktoré sa nahlásili na letné prázdniny.  Pre materské školy...

—————

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022  Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu Riaditeľka MŠ Družstevná 10 v Martine v zmysle § 150a ods.1,2 zákona č.245/2008 Z. z. – školský  zákon  a  § 1 ods. 4   vyhlášky  č.  541/2021 Z. z....

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa v spolupráci s nadáciou UNICEF zapojili do programu Škola priateľská k deťom. Počas celého školského roka sa s predškolakmi zapájame do rôznych aktivít. Medzinárodný deň detí sme sa rozhodli osláviť zbierkou pre deti, ktoré sú ohrozené kdekoľvek vo svete. Zbierka slúži na to...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————

V hvezdárni

16.06.2022 07:53
Predškoláci sa...

—————

V našej MŠ to žije!

15.06.2022 09:33
Deti v našej...

—————