Novinky

Ochutnávka nátierok 28.11.2018

03.12.2018 13:18
Dňa 28.11.2018 sa v školskej jedálni konala v rámci projektu "Týždeň zdravej výživy"  ochutnávka nátierok pre rodičov, aby vyskúšali, čo sa pripravuje pre ich deti. Prikladáme aj fotky našich výrobkov.   Nátierka Šunková pena Nátierka Syrová s cesnakom Nátierka...

—————

Školné december 2018 a január 2019

26.11.2018 12:51
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ - Družstevná 10,Martin v zmysle Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole §2 ods.6 v znení neskorších zmien Vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 24.12.2018 do 04.01.2019 .Prevádzka...

—————

Poďme deti baviť pohybom

12.11.2018 10:38
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v projekte "Poďme deti baviť pohybom". V rámci spolupráce sa dňa 26.11.2018 od 13:50 hod uskutoční v športovej hale na Podháji prvá súťaž tohto roka, kde si predškoláci zapojení do projektu zmerajú sily s kamarátmi s ostatných súťažiacich materských škôl. Na...

—————

Workshop tanca

15.10.2018 20:29
Dňa 17. októbra navštívia naši predškoláci CVČ Kamarát v rámci spolupráce CVČ s materskou školou. Prvé stretnutie sa bude niesť v tanečnej atmosfére - workshop tanca

—————

O psíčkovi a mačičke

05.10.2018 19:28
V utorok, 9.10. 2018 navštívi našu materskú školu divadielko s predstavením O psíčkovi a mačičke. Cena predstavenia je 1,60€/ dieťa a bude hradená z triedneho fondu.

—————

Projekt Kamarát Ax

04.10.2018 19:33
Predškoláci dňa 5.10. absolvujú prvé stretnutie s pani policajtkou, ktorá ich navštívi v priestoroch materskej školy. Dozvedia sa niečo o práci polície a prvá beseda bude venovaná aj téme: "Čo robiť, keď sa stratím?"    

—————

Návšteva knižnice

01.10.2018 19:30
V rámci spolupráce našej materskej školy a Turčianskej knižnice navštívia predškoláci pobočku Turčianskej knižnice na Severe. Bude to pre väčšinu z nich prvá návšteva, pri ktorej sa zoznámia s prostredím knižnice, s pravidlami vypožičiavania, obdržia svoje prvé čitateľské preukazy a slávnostne budú...

—————

Plavecký výcvik

12.09.2018 10:55
V pondelok 17.9.2018 začneme opäť plavecký výcvik detí v spolupráci s plavárňou Hurbanka a Fatra Ski. Kurz bude trvať dva týždne (rozsah 10 hodín) a je určený pre deti redškolského veku. Bližšie informácie nájdete v šatni Vašej triedy.  

—————

Sokoliari

12.09.2018 10:53
Aj tento školský rok nás navštívia Sokoliari, ktorí predvedú deťom priamo v areáli MŠ prácu s dravými vtákmi. Akcia sa bude konať 13.9.2018 o 9:00 a hradená bude z triedneho fondu.

—————

Oznámenie o zmene adresy školy

25.08.2018 18:49
Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. družstevná 10, 036 01 Martin na Materská škola Družstevná 10, Martin Názov a...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Návšteva knižnice

01.10.2018 19:30
V rámci spolupráce...

—————

Plavecký výcvik

12.09.2018 10:55
V pondelok...

—————

Sokoliari

12.09.2018 10:53
Aj tento školský...

—————