Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej Materskej školy sa bude konať v termíne od 15. - 31. 5. 2024 Prihlášky si môžete stiahnuť na stránke školy www.druzstevnams.com/pre-rodicov/tlaciva2/ alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ.          

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ - Družstevná 10, Martin v zmysle § 150a ods. 2 školského zákona oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 22.12. 2023 (vrátane), do 05.01.2024 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša materská škola hľadá posilu do svojho tímu. Pozícia: hlavný/á kuchár/ka Typ pracovného pomeru: hlavný Nástup: v polovici decembra 2023 Bližšie informácie Vám poskytneme na prijímacom pohovore. Žiadosti spolu so životopisom posielajte na adresu:  Materská škola, Družstevná...

—————

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení rodičia,   riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a/ ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky 541/ 2021 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 17.07. - do 11. 08. 2023. Na ostatné týždne rodičia môžu deti...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť sa priblížil termín zápisu detí do MŠ. Bližšie informácie nižšie.    

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————