Novinky

Úhrada školné za december 2020

27.12.2020 18:57
Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.   Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu...

—————

Oznam pre I. a bilingválnu triedu

16.12.2020 21:17
Vážení rodičia, po ukončení nariadenej karantény bude výchovno-vzdelávací proces I. a bilingválnej triedy  opätovne obnovený od piatku 18.12.2020.

—————

Prerušenie prevádzky I. triedy a bilingválnej triedy

09.12.2020 14:15
Riaditeľka materskej školy Družstevná 10 v Martine  oznamuje na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach  uzatvorenie I.triedy a bilingválnej triedy od 9.12.-do 17.12.2020 V prípade, ak nedôjde k ďalším zmenám deti týchto tried môžu opätovne nastúpiť 18.12.2020.  Na...

—————

Oznámenie o zátvore MŠ 11.12.2020

09.12.2020 13:13
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu mimoriadných-epidemiologických opatrení  bude v piatok 11.12.2020 materská škola ZATVORENÁ.  V tento deň budú všetky deti automaticky odhlásené zo stravy.    Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  Súčasne Vám doporučujeme venovať...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných sviatkov a informácia o školnom poplatku za december a január 2021

26.11.2020 11:20
Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných sviatkov a informácia o školnom poplatku za december-január 2021

—————

Potvrdenie od lekára po absencii dieťaťa nad 5 dní

27.10.2020 12:12
Vážení rodičia, Na základe usmernenia odboru krízového riadenia okresného úradu v Martine Vás žiadame:   V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé, že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní, pri...

—————

Zmena v stanovení času prevádzky!!!

16.10.2020 11:37
S účinnosťou od 19.10. 2020 bude čas prevádzky našej materskej školy upravený nasledovne:  od 6:30 do 16:00 Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia  prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protipandemickými opatreniami...

—————

Pokyny pre rodičov v materskej škole v súvislosti s epidemiologicko-hygienickou situáciou k 01.09.2020

24.08.2020 16:47
- Do budovy s dieťaťom vstupuje vždy len jedna sprevádzajúca osoba( len jeden z rodičov ) - Vstupujete do šatní tried podľa menných zoznamov detí na vstupných dverách - Dodržiavajte odstupy - Pri vstupe do budovy použite rúško, vydezinfikujte si ruky - V šatni sa zdržiavajte iba...

—————

OZNAM o prerušení prevádzky MŠ

08.07.2020 09:44
V zmysle § 2 ods.6 Vyhlášky o materskej škole 306/2008 Z.z. v znení neskorších zmien Vyhlášky 308/2009 Z.z. riaditeľka MŠ  o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy od 20.07.-07.08.2020.                          ...

—————

Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

24.06.2020 12:06
Vážení rodičia, od 1.7.2020 je prevádzka opäť v inom - prázdninovom pohotovostnom režime. Na základe usmernenia ministra školstva materské školy majú prevádzku obvyklým spôsobom ako po minulé roky - čiže tak, ako je dlhšie zverejnené aj na našej webstránke - materskú školu navštevujú deti...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa...

—————