Novinky

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok 2018

22.12.2017 19:53
Vedenie MŠ Ul.družstevná 10, Martin a všetci zamestnanci prajú všetkým detičkám, rodičom a priateľom školy Vianoce plné lásky, pohody a hojnosti. Do nového roku 2018 prajeme najmä zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinnom kruhu a v práci nech Vám nechýba optimizmus, vytrvalosť a...

—————

Depistáže školskej zrelosti

12.12.2017 09:49
10.1.2018 budú prebiehať depistáže školskej zrelosti v spolupráci s CPPPaP pre predškolákov.

—————

Stretnutie rodičov k programu Azor...

12.12.2017 09:46
9.1.2018 sa uskutoční stretnutie rodičov s p. psychologičkou Olíkovou z CPPPaP, ktorá vedie stimulačný program pre predškolákov "Azor dáva pozor". Na stretnutí vysvetlí priebeh programu, úlohy, ktoré vyplýajú z práce, a pod. Cena: 15€/dieťa/celý program

—————

Z truhlice starých materí

12.12.2017 09:42
14.12.20147 predškoláci opäť navštívia CVČ Kamarát, kde si budú môcť pozrieť pásmo Z truhlice starých materí. Dozvedia sa niečo o slovenských tradíciách a zvykoch počas Vianoc, ktoré mali kedysi naše staré mamy a dnes ich vidieť len zriedka.

—————

Logopedická depistáž

08.12.2017 09:28
V stredu 13.12.2017 o 8:30 sa uskutoční logopodická depistáž v spolupráci so Súkromným centrom špecialno-pedagogického poradenstva

—————

Mikuláš a Vianočné dielne

20.11.2017 12:23
Tento školský rok sa Mikuláš k nám na návštevu chystá dňa 1.12.2017. V doobedných hodinách si deti pozrú divadelné vystúpenie, po ktorom do našej škôlky zavíta Mikuláš a obdarí deti zo všetkých tried. Poobede, od 15:00 sa v priestoroch jedálne budú konať už tradičné vianočné dielne, na ktorých Vás...

—————

Dentálna hygiena

20.11.2017 12:17
V spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva absolvujú deti 29.11.2017 besedu o dentálnej hygiene. Na základe praktických ukážok sa deti naučia, ako si správne čistiť zúbky a ako sa o ústnu hygienu správne starať.

—————

Súťažíme..

16.11.2017 12:13
V pondelok 20.11.2017 sa v športovej hale na podháji koná v tomto školskom roku prvá súťaž predškolákov, ktorí absolvujú pohybovú prípravu v rámci projektu "Poďme deti baviť pohybom". Súťažiť budú dve družstvá o počte 12 detí. Držte nám palce.

—————

Školné december 2017 a január 2018

10.11.2017 10:59
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ - Ul. družstevná 10,Martin v zmysle Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole §2 ods.6 v znení neskorších zmien Vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 27.12.2017 do 05.01.2018 . Prevádzka MŠ bude...

—————

O psíčkovi a mačičke

18.10.2017 08:32
Dňa 24.10. 2017 navštívia predškoláci v rámci našej spolupráce CVČ Kamarát, kde si pozrú divadielko O psíčkovi a mačičke.

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————