Novinky

Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 18:30
Vážení rodičia,  na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti.  Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v...

—————

Prevádzka MŠ od 18.1.2021

14.01.2021 15:02
V zmysle tlačovej správy MŠVVaŠ SR zo dňa 14.1.2021 naďalej platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021, na základe ktorého sú od 18.1.2021 materské školy naďalej otvorené len  pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým...

—————

Plán otvárania MŠ v roku 2021

05.01.2021 12:34
Vážení rodičia, na základe informácií MŠVVaŠ SR (Plán otvárania škôl v roku 2021) a následného usmernenia zriaďovateľa (mesto Martin), od 7.1.2021 materská škola obnoví svoju prevádzku  pre deti rodičov, ktorí už prejavili svoj záujem počas týchto vianočných prázdnin, teda na dni 7. a 8.1....

—————

Úhrada školné za december 2020

27.12.2020 18:57
Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.   Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu...

—————

Oznam pre I. a bilingválnu triedu

16.12.2020 21:17
Vážení rodičia, po ukončení nariadenej karantény bude výchovno-vzdelávací proces I. a bilingválnej triedy  opätovne obnovený od piatku 18.12.2020.

—————

Prerušenie prevádzky I. triedy a bilingválnej triedy

09.12.2020 14:15
Riaditeľka materskej školy Družstevná 10 v Martine  oznamuje na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach  uzatvorenie I.triedy a bilingválnej triedy od 9.12.-do 17.12.2020 V prípade, ak nedôjde k ďalším zmenám deti týchto tried môžu opätovne nastúpiť 18.12.2020.  Na...

—————

Oznámenie o zátvore MŠ 11.12.2020

09.12.2020 13:13
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu mimoriadných-epidemiologických opatrení  bude v piatok 11.12.2020 materská škola ZATVORENÁ.  V tento deň budú všetky deti automaticky odhlásené zo stravy.    Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  Súčasne Vám doporučujeme venovať...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných sviatkov a informácia o školnom poplatku za december a január 2021

26.11.2020 11:20
Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných sviatkov a informácia o školnom poplatku za december-január 2021

—————

Potvrdenie od lekára po absencii dieťaťa nad 5 dní

27.10.2020 12:12
Vážení rodičia, Na základe usmernenia odboru krízového riadenia okresného úradu v Martine Vás žiadame:   V prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejmé, že navštívite detského lekára a budete v domácom ošetrení viac ako 5 dní, pri...

—————

Zmena v stanovení času prevádzky!!!

16.10.2020 11:37
S účinnosťou od 19.10. 2020 bude čas prevádzky našej materskej školy upravený nasledovne:  od 6:30 do 16:00 Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia  prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protipandemickými opatreniami...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Usmernenie k novému školskému roku 2022/23

30.08.2022 06:49
Milí rodičia a...

—————

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL...

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————