Novinky

Sokoliari

12.09.2018 10:53
Aj tento školský rok nás navštívia Sokoliari, ktorí predvedú deťom priamo v areáli MŠ prácu s dravými vtákmi. Akcia sa bude konať 13.9.2018 o 9:00 a hradená bude z triedneho fondu.

—————

Oznámenie o zmene adresy školy

25.08.2018 18:49
Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. družstevná 10, 036 01 Martin na Materská škola Družstevná 10, Martin Názov a...

—————

Školné, stravné za júl, august 2018

13.06.2018 14:37
  Platby za školné, stravné za prázdninové obdobie  júl, august 2018 uhrádzajú len rodičia, ktorí majú deti prihlásené !!!   ● poplatok za školné  :IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851  - predškoláci poplatok neplatia -za júl    je vo výške 0,67€  na...

—————

GDPR

28.05.2018 08:00
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na...

—————

50. výročie materskej školy

28.05.2018 07:44
Pri príležitosti 50.výročia založenia materskej školy na družstevnej ulici sa dňa 24.5.2018 uskutočnila s podporou mesta Martin slávnostná akadémia. Pani učiteľky a deti spoločne pripravili program a pohostenie pre pozvaných hostí, medzi ktorými boli priatelia a spolupracovníci materskej školy,...

—————

Týždeň detských radostí

15.05.2018 10:07
  28.5.2018 Ukážka práce policajných kynológov so psami V prípade priaznivého počasia sa všetky deti zúčastnia ukážky práce so psami na školskom dvore. V prípade, že toto počasie nedovolí, predškoláci budú mať tradičné stretnutie s pani policajtkou v rámci spolupráce...

—————

Poďakovanie

08.05.2018 00:00
V mene celej škôlky by sme sa týmto chceli poďakovať všetkým rodičom a priateľom našej školy, ktorí sa zúčasnili na Zelenej sobote, obetovali trochu víkendového času, pomohli opäť skrášliť kúsok školského dvora a vytvorili spoločne príjemnú atmosféru. Taktiež ďakujeme Nadácii Volkswagen, s ktorej...

—————

Zelená dobrovoľníkom

11.04.2018 08:01
Milí rodičia a priatelia. S radosťou Vás aj tento školský rok pozývame stráviť príjemnú sobotu v areáli našej materskej školy. Už tradične v spolupráci s Nadáciou Volkswagen organizujeme toto pracovné doobedie, ktoré býva vždy zárukou dobej nálady a dobrého pocitu z vykonanej práce. Opäť navaríme...

—————

Z truhlice starých materí

11.04.2018 08:00
24.4.2018 opäť navštívime CVČ Kamarát kde si deti pozrú pásmo Z truhlice starých materí, na aktuálnu tému.

—————

Záverečné stretnutie AZOR

06.04.2018 07:57
9.4.2018 sa posledným stretnutím detí s pani psychologičkou Olíkovou ukončí stimulačný program "Azor dáva pozor", ktorý prebieha v spolupráci s CPPPaP. Stretnutie rodičov s p. Olíkovou bude 18.4.2018 v našej materskej škole v poobedných hodinách. Informácie budú na nástenkách predškolských tried.

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————