Novinky

Prevádzka I.triedy prerušená

01.05.2021 19:58
Milí rodičia, od pondelka 3.5. 2021 bude prevádzka v I. triede prerušená na 14 dní z dôvodu karantény. Bližšie informácie Vám budú zaslané triednou učiteľkou na Vaše e-mailové adresy. Za pochopenie ďakujeme.

—————

Zápis do materskej školy

13.04.2021 07:15
Zápis do materskej školy bude prebiehať v termíne 17. - 31.5.2021 zápis.jpg (256062)  

—————

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

08.04.2021 15:26
Vážení rodičia,  na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre deti všetkých rodičov.  Aj naďalej podľa právnych predpisov platí pre nástup dieťaťa do materskej školy podmienka platného negatívneho...

—————

2% z Vašej dane

26.02.2021 10:54
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Rodičovské združenie pri MŠ, Družstevná 10, Martin Vážení rodičia a priatelia materskej školy, budeme veľmi radi, ak nám tento rok venujete 2% z Vašich daní.   Získané finančné prostriedky občianske združenie využije na skvalitnenie, spestrenie a spríjemnenie...

—————

Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 18:30
Vážení rodičia,  na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti.  Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v...

—————

Prevádzka MŠ od 18.1.2021

14.01.2021 15:02
V zmysle tlačovej správy MŠVVaŠ SR zo dňa 14.1.2021 naďalej platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021, na základe ktorého sú od 18.1.2021 materské školy naďalej otvorené len  pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým...

—————

Plán otvárania MŠ v roku 2021

05.01.2021 12:34
Vážení rodičia, na základe informácií MŠVVaŠ SR (Plán otvárania škôl v roku 2021) a následného usmernenia zriaďovateľa (mesto Martin), od 7.1.2021 materská škola obnoví svoju prevádzku  pre deti rodičov, ktorí už prejavili svoj záujem počas týchto vianočných prázdnin, teda na dni 7. a 8.1....

—————

Úhrada školné za december 2020

27.12.2020 18:57
Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.   Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu...

—————

Oznam pre I. a bilingválnu triedu

16.12.2020 21:17
Vážení rodičia, po ukončení nariadenej karantény bude výchovno-vzdelávací proces I. a bilingválnej triedy  opätovne obnovený od piatku 18.12.2020.

—————

Prerušenie prevádzky I. triedy a bilingválnej triedy

09.12.2020 14:15
Riaditeľka materskej školy Družstevná 10 v Martine  oznamuje na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach  uzatvorenie I.triedy a bilingválnej triedy od 9.12.-do 17.12.2020 V prípade, ak nedôjde k ďalším zmenám deti týchto tried môžu opätovne nastúpiť 18.12.2020.  Na...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase od 18.7.-do 12.8.2022

28.04.2022 17:48
Vážení...

—————

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

11.04.2022 07:06
Zápis detí na...

—————

Otvorená hodina

29.03.2022 07:47
Dňa 24.3....

—————