Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ - Družstevná 10, Martin v zmysle § 150a ods. 2 školského zákona oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 22.12. 2023 (vrátane), do 05.01.2024 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.

 

Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2023 a január 2024 určená Rozhodnutím zriaďovateľa - Mesto Martin z 23.11.2023 takto:

- mesiac december 2023 - 19,80 €

- mesiac január 2024 - 20,52 €

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade trvalým platoným príkazom.

 

Prosíme uhradiť platbu (presnú sumu, bez zaokrúhľovania) za december 2023 najneskôr do 10.12.2023 a platbu za január 2024 z dôvodu koncoročnej účtovnej uzávierky uhradiť až v novom roku - v januári 2024!

 

V prípade, že ste už "školné" za december uhradili v plnej výške (25 €), preplatok za tento mesiac Vám bude vrátený na Váš účet, na základe žiadosti ktorú si nájdete v šatňovej skrinke Vášho dieťaťa, vyplnenú a podpísanú odovzdajte triednej učiteľke.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Mgr. J. Agricolová - riaditeľka MŠ

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————