Archív článkov

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej Materskej školy sa bude konať v termíne od 15. - 31. 5. 2024 Prihlášky si môžete stiahnuť na stránke školy www.druzstevnams.com/pre-rodicov/tlaciva2/ alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ.          

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ - Družstevná 10, Martin v zmysle § 150a ods. 2 školského zákona oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 22.12. 2023 (vrátane), do 05.01.2024 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša materská škola hľadá posilu do svojho tímu. Pozícia: hlavný/á kuchár/ka Typ pracovného pomeru: hlavný Nástup: v polovici decembra 2023 Bližšie informácie Vám poskytneme na prijímacom pohovore. Žiadosti spolu so životopisom posielajte na adresu:  Materská škola, Družstevná...

—————

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení rodičia,   riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a/ ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky 541/ 2021 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 17.07. - do 11. 08. 2023. Na ostatné týždne rodičia môžu deti...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť sa priblížil termín zápisu detí do MŠ. Bližšie informácie nižšie.    

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————

Verejné obstarávanie

16.11.2018 00:00
Mater­ská škola, Ul. družstevná 10 je podľa § 6 ods.1 písm b) zákona č.25/2006 o vere­jnom obstará­vaní a o zmene a doplnení niek­torých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z.z., zákona č.102/2007 Z.z., zákona 442/2008 Z.z., zákona 213/2009 Z.z.z, zákona č.289/2009...

—————

Festival národnostných menšín

19.08.2015 16:33
V priestoroch Mestskej scény sa v piatok 12. septembra stretli desiatky ľudí rôznych národností, ktorých domovom sa stalo mesto Martin. Multikultúrne podujatie v rámci projektu „Včera – dnes“ s finančnou podporou Úradu vlády SR všetkým vytvorilo jedinečný priestor na vzájomnú...

—————


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————