Archív článkov

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša materská škola hľadá posilu do svojho tímu. Pozícia: hlavný/á kuchár/ka Typ pracovného pomeru: hlavný Nástup: v polovici decembra 2023 Bližšie informácie Vám poskytneme na prijímacom pohovore. Žiadosti spolu so životopisom posielajte na adresu:  Materská škola, Družstevná...

—————

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení rodičia,   riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a/ ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky 541/ 2021 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 17.07. - do 11. 08. 2023. Na ostatné týždne rodičia môžu deti...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť sa priblížil termín zápisu detí do MŠ. Bližšie informácie nižšie.    

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————

Verejné obstarávanie

16.11.2018 00:00
Mater­ská škola, Ul. družstevná 10 je podľa § 6 ods.1 písm b) zákona č.25/2006 o vere­jnom obstará­vaní a o zmene a doplnení niek­torých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z.z., zákona č.102/2007 Z.z., zákona 442/2008 Z.z., zákona 213/2009 Z.z.z, zákona č.289/2009...

—————

Festival národnostných menšín

19.08.2015 16:33
V priestoroch Mestskej scény sa v piatok 12. septembra stretli desiatky ľudí rôznych národností, ktorých domovom sa stalo mesto Martin. Multikultúrne podujatie v rámci projektu „Včera – dnes“ s finančnou podporou Úradu vlády SR všetkým vytvorilo jedinečný priestor na vzájomnú...

—————

Učitelia materských škôl získajú jedinečnú kvalifikáciu

19.08.2015 16:30
V skupine 40 učiteľov sa bude vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdelávať aj 20 pedagógov z martinských materských škôl. Akreditované vzdelávacie kurzy budú zamerané na kritické myslenie, nadšenie pre techniku a bádanie detí v predškolskom...

—————

Deti nevedia myslieť technicky. Zmeniť to chce unikátny projekt

19.08.2015 16:27
Myslieť technicky deti nenaučíme až keď majú pätnásť. Treba ich viesť k technickému vzdelávaniu už od škôlky. Nemajú však dostávať hotové odpovede, ale podnety. To je cieľom iniciátorov unikátneho projektu Technika hrou od materských škôl. Nadácia Volkswagen vyhodnotila prvú etapu akreditovaného...

—————


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.