Archív článkov

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení rodičia,   riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a/ ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky 541/ 2021 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 17.07. - do 11. 08. 2023. Na ostatné týždne rodičia môžu deti...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť sa priblížil termín zápisu detí do MŠ. Bližšie informácie nižšie.    

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa u nás konali besiedky a tvorivé dielne pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti si pre svojich starých rodičov pripravili krátke vystúpenia a po nich spoločne vytvárali jesenné ozdôbky, tekvičky, gaštankov a podobné drobnosti v rámci tvorivých dielní. Spoločne strávený čas...

—————

Deti v pohybe

25.10.2022 09:48
Mesto Martin v spolupráci s Mestským hádzanárskym klubom Martin v Športovej hale na Podháji organizovalo pre deti posledného ročníka materských škôl v Martine športový turnaj v rámci projektu „Deti v pohybe“.   Cieľom projektu je zapojiť deti do všestranných pohybových...

—————

Návšteva knižnice

18.10.2022 09:56
Tohtoroční predškoláci opäť začali navštevovať pobočku Turčianskej knižnice na Severe.  Pani knihovníčky deťom pri prvom stretnutí predstavili vynovené priestory a porozprávali ako to v knižnici chodí. Deti pasovali za nových čitateľov knižnice a slávnostne im bol odovzdaný čitateľský...

—————

Plavecký výcvik

30.09.2022 09:38
Naši predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Sunny Martin.  Pod vedením skúsených inštruktorov z Fatra Ski si osvojili základy plávania. 

—————

Návšteva mestskej polície

21.09.2022 09:31
V rámci spolupráce s meststkou políciou nás navštívila pani policajtka. Deti sa dozvedeli, čo všetko policajt robí, čo musí vedieť, akú má výstroj a tiež čo treba robiť, keď sa stratíme. Spoločné stretnutia budú pokračovať po celý školský rok.

—————


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————