ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, ktoré bolo schválené na zasadnutí MsZ v Martine dňa 13.02.2023 č. uznesenia 6/23 nasledovne : 

Ide o poplatky :

- školné -   25 € mesačne 

- stravné - 2,35 € za deň /z toho desiata 0,50€, obed 1,20 €, olovrant 0,40 € a réžijné náklady 0,25€/

 

Ďakujeme za pochopenie 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL...

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————

V hvezdárni

16.06.2022 07:53
Predškoláci sa...

—————