ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, ktoré bolo schválené na zasadnutí MsZ v Martine dňa 13.02.2023 č. uznesenia 6/23 nasledovne : 

Ide o poplatky :

- školné -   25 € mesačne 

- stravné - 2,35 € za deň /z toho desiata 0,50€, obed 1,20 €, olovrant 0,40 € a réžijné náklady 0,25€/

 

Ďakujeme za pochopenie 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Plavecký výcvik

30.09.2022 09:38
Naši predškoláci sa...

—————

Návšteva mestskej polície

21.09.2022 09:31
V rámci spolupráce...

—————

Usmernenie k novému školskému roku 2022/23

30.08.2022 06:49
Milí rodičia a...

—————