Učitelia materských škôl získajú jedinečnú kvalifikáciu

19.08.2015 16:30
V skupine 40 učiteľov sa bude vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vzdelávať aj 20 pedagógov z martinských materských škôl.
Akreditované vzdelávacie kurzy budú zamerané na kritické myslenie, nadšenie pre techniku a bádanie detí v predškolskom veku.
 
 
 

„Učitelia vďaka akreditovaným školeniam „Technika hrou od materských škôl“ získajú vedomosti a metodické pomôcky, ktoré im pomôžu deti nadchnúť pre techniku, rozvíjať v nich kritické myslenie a schopnosť tvoriť,“ vysvetľuje Alexandra Pappová z Nadácie VW SK. Zmena prístupu k vzdelávaniu nastane, ak je učiteľovi jasné čo sa od neho očakáva a prečo. „Zameriavame sa na rozvoj všeobecne využiteľných spôsobilostí detí, ktoré im pomôžu riešiť technické a technologické problémy späté s bežným životom. Učiteľ vo vzdelávacom procese vďaka tejto metóde postupne ustupuje od nezmyselného podceňovania myšlienkového a tvorivého potenciálu detí,“ vysvetľuje Kristína Žoldošová z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Vytvoria sa tým predpoklady pre kvalitné špecializované vzdelávanie v oblasti techniky. Školenia budú prebiehať v rámci aplikácie, uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania (Inquiry Based Learning).

Tá vedie deti k samostatnosti pri skúmaní javov. Dieťa tak vie využiť vlastnú skúsenosť a postupne získava sebavedomie v samostatnom a inovatívnom riešení situácií. Akreditované desaťmesačné školenia absolvuje tento školský rok 40 učiteľov materských škôl z Bratislavy a z Martina pod vedením skúsených lektorov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prebiehať budú od októbra 2014 do júna 2015 dvakrát mesačne popoludní a učitelia za ne získajú 25 kreditov.

Školenia sú rozdelené na tri fázy. Prvá, školiaca, pozostáva z 90 vyučovacích hodín realizovaných prostredníctvom praktických workshopov, v ktorých sa spája inovatívna teória s praktickou realizáciou vo vzdelávacom procese v materských školách. Učitelia sú v prvej fáze postavení do role učiaceho sa, aby sami zažili pocit z objavenia, tvorby, konštruovania a skúmania – tak typického pre prírodovedné a technické vzdelávanie. V druhej časti získajú od školiteľov priamu spätnú väzbu pri realizácii navrhovaných praktických aktivít do vyučovacieho procesu vo vlastných triedach a cenné rady v objeme 20 vyučovacích hodín. Posledná pozostáva zo záverečnej prezentácie a pohovoru, ktorý preveruje najmä ich samostatnosť v tvorbe nových aktivít zameraných na podporu technického a technologického premýšľania detí v MŠ.

„Školenia prinesú zmeny vo vyučovacích postupoch po celom Slovensku, v súlade s európskou tendenciou rozvoja prírodovedného a technického vzdelávania. Akreditované vzdelávanie chceme rozšíriť aj na iné kraje a aj pre základné a stredné odborné školy. V spolupráci s Goetheho Inštitútom na Slovensku plánujeme tento koncept využiť aj na efektívnu výučbu nemeckého jazyka už od materskej školy,“ dodáva A. Pappová.

zdroj: https://www.martin.sk/ucitelia-materskych-skol-ziskaju-jedinecnu-kvalifikaciu/d-37430

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————