Zamestnanci školy

Školský rok 2022/2023
Riaditeľka školy
 • Mgr. J. Agricolová
Zástupkyňa riaditeľky školy
 • Bc. B. Albrechtová
Pedagogickí zamestnanci
     I. trieda :
 
 • M. Chovancová (triedna učiteľka)
 • S. Ohurniaková 

II.trieda :

 • Mgr. A. Fejková  (triedna učiteľka)
 • G. Danková  
 •  

III.trieda :

 • I. Rumpeľová  (triedna učiteľka)
 • J. Šulová
 • M. Marunová (asistentka učiteľa)
 
Bilingválna trieda:
 
 • S. Kováčová (triedna učiteľka)
 • Mgr. J. Agricolová
 • Bc. B. Albrechtová
Ekonomicko – personálni zamestnanci
 • p. I. Šimková – vedúca školskej jedálne
 • p. J. Šútovská – hospodárska a ekonomická zástupkyňa riaditeľky MŠ
 • p. L. Dobáková – útvar personálnej práce a miezd 
Prevádzkoví zamestnanci
 • p. J. Černeková
 • p. Ž. Žlebeková
 • p. R. Antalová ml.
 • p. R. Antalová
 • p. Ľ. Sivko 

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Sokoliari

23.10.2019 07:23
V piatok o 10:00...

—————

Plavecký výcvik

01.09.2019 20:45
V termíne od 9. do...

—————

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————