Vyšetrenie očí

09.10.2015 07:50

Dňa 14.10.2015 u nás prebehnú screeningové meriania očí bezdotzkovým prístrojom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí.

Charakteristika vyšetrenia:

  • ide o neinvazívne bezdotykové vyšetrenie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra)
  • vyšetrenie je bezbolestné
  • vyšetrenie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa
  • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
  • vyšetrenie trvá iba niekoľko sekúnd
  • vyšetrenie prebieha v známom prostredí v materskej škôlke
  • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
  • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí meranie prístroja a výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————