Usmernenie k novému školskému roku 2022/23

30.08.2022 06:49

Milí rodičia a priatelia školy,

blíži sa koniec letných prázdnin a začiatok nového školského roka 2022/23. Ďakujeme všetkým rodičom a partnerom za spoluprácu v uplynulom roku. 

Do stredy 31.8. 2022 je prevádzka MŠ pre všetky deti, ktoré sa nahlásili na letné prázdniny. 

Pre materské školy sa nový školský rok začína v piatok 2.9.2022, kedy už privítame len nové deti a tie pokračujúce v dochádzke. 

Prevádzka materskej školy sa začína o 6:00 a končí o 16:30. 

Všetky tlačivá potrebné k nástupu do MŠ dostanete ráno, v prvý deň dochádzky dieťaťa. Tlačivá vyplňte a prineste v ten istý deň triednej učiteľke pri vyzdvihnutí dieťaťa. 

Počas prvých dní, resp. týždňov prebieha adaptačný proces a bolo by žiadúce prispôsobiť mu aj dĺžku pobytu nového dieťata v MŠ (ideálne od 7:30 do 14:30). 

Dieťaťu prineste pyžamko, náhradné oblečenie, v prípade potreby nepremokavú plachtu do postieľky, prezúvky. 

Všetky usmernenia k organizácii dňa, platbám a pod. dostanete na rodičovských združeniach, ktoré sa budú konať na jednotlivých triedach. Termíny stretnutí budú zverejnené v piatok na nástenkách v šatniach. 

 

Poplatky - stravné, školné od 01.09.2022

    

Úhrada poplatkov na účet školskej jedálne : IBAN – SK31 0200 0000 0020 4215 1156, do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa

 

Výška platieb za stravu:  stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie:    

V dňoch od 5.9.-9.9.22  budú vyvesené v šatniach od vedúcej školskej jedálne- Oznamy o platbách  

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Martin č. 97/2011 v znení dodatku č. 12 určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni nasledovne :

Dieťa v materskej škole vo veku 2-6 rokov: 1,54 € + réžia 0,15 €= spolu 1,69 €

Z toho : /desiata:0,38€,obed:0,90€,olovrant:0,26€,réžia:0,15€

 

Platby sa uhrádzajú mesiac vopred, t.j. v mesiaci september je potrebné uhradiť platbu za september, október. Vzniknuté preplatky stravného Vám budú vrátené na Váš účet.

Termín úhrady : najneskôr do konca mesiaca -Oznamy o platbách k 10-dňu budú vždy zverejnené v šatniach, kde si môžete sledovať platby za svoje dieťa.

 

V zmysle ustanovenia zákona 232/2022 Z.z. a v nadväznosti na zákon 595/2003 Z.z. a 544/2010 Z.z. o dotáciách dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na stravu. Poskytuje sa len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

 

ODHLÁSIŤ stravu je možné deň dopredu, najneskôr do 7,00 hod. rána ďalšieho dňa na tel. č. 4239101, ďalej cez e-mail: skolkasj@gmail.sk, alebo cez elektronickú aplikáciu, ktorá je na stránke školy pod záložkou „Školská jedáleň“. Rodičom , ktorí majú  novo prijaté deti budú o tejto aplikácií o odhlásení stravy informovaní na Rodičovskom združení.

 

Úhrada poplatkov za školné na účet : IBAN – SK07 0200 0000 0020 4213 9851, do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Martin č. 97/2011 v znení dodatku č. 12 určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole nasledovne :

 

Výška platby za školné 15 € -  za všetky deti, okrem tých, ktoré dovŕšili 5 rokov  a tie, ktoré sú zaradené na plnenie PPV pred dovŕšením piateho roku veku do 31.8.2022 a deti pokračujúce v plnení PPV, školné sa platí v danom mesiaci (napr. v septembri za mesiac september).

Termín úhrady : najneskôr vopred do 10.dňa v mesiaci.

 

Tešíme sa na Vás.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Tvorivé dielne so starými rodičmi

25.10.2019 07:15
V mesiaci október,...

—————

Sokoliari

23.10.2019 07:23
V piatok o 10:00...

—————

Plavecký výcvik

01.09.2019 20:45
V termíne od 9. do...

—————