Úhrada školné za december 2020

27.12.2020 18:57

Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.

 

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za mesiac december 0,71 € / 1 pracovný deň / 1 dieťa.

Výška " školného " bude vypočítaná násobkom tejto sumy krát počet skutočne odchodených dní do MŠ .  ( napr. ak dieťa bolo v decembri v MŠ 10x, tak platba je 7,10 €

 

V prípade, ak rodič už zaplatil sumu " školného "- 11,36 € /16 prac. dní x 0,71 €/, zostatok z tejto sumy sa do konca roka 2020 vráti zákonnému zástupcovi na bankový účet.

V mesiaci december 2020 bola  v MŠ prerušená prevádzka  :

  • na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach uzatvorenie I.  a bilingválnej triedy v čase od 9.12.- do 17.12.2020
  • zátvor v celej MŠ dňa 11.12.2020 z dôvodu mimoriadných – epidemiologických opatrení

 

Do konca roka 2020 budú vratky za školné vrátené zákonným zástupcom  na bankový účet .

 

Mgr. Jitka Agricolová

Riaditeľka školy 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————