Úhrada školné za december 2020

27.12.2020 18:57

Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.

 

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za mesiac december 0,71 € / 1 pracovný deň / 1 dieťa.

Výška " školného " bude vypočítaná násobkom tejto sumy krát počet skutočne odchodených dní do MŠ .  ( napr. ak dieťa bolo v decembri v MŠ 10x, tak platba je 7,10 €

 

V prípade, ak rodič už zaplatil sumu " školného "- 11,36 € /16 prac. dní x 0,71 €/, zostatok z tejto sumy sa do konca roka 2020 vráti zákonnému zástupcovi na bankový účet.

V mesiaci december 2020 bola  v MŠ prerušená prevádzka  :

  • na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach uzatvorenie I.  a bilingválnej triedy v čase od 9.12.- do 17.12.2020
  • zátvor v celej MŠ dňa 11.12.2020 z dôvodu mimoriadných – epidemiologických opatrení

 

Do konca roka 2020 budú vratky za školné vrátené zákonným zástupcom  na bankový účet .

 

Mgr. Jitka Agricolová

Riaditeľka školy 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Preplatky školné I.trieda za karanténu v čase 3.5.-14.5.21

27.07.2021 13:36
Vážení rodičia...

—————

Školné za júl a august 2021-Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

30.06.2021 11:12
Vážení rodičia-...

—————

Titul UNICEF - Škola priateľská k deťom

18.06.2021 09:06

—————