Školné za júl a august 2021-Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

30.06.2021 11:12

Vážení rodičia- pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

 

Riaditeľka MŠ Družstevná 10,Martin v zmysle Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole § 2 ods. 6 v znení neskorších zmien Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 26.7.2021 do 13.8.2021. Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 16.8.2021

Z dôvodu uvedeného   prerušenia    prevádzky MŠ   podľa  §  28  ods. 7  písm. b./  zákona   č.245/2008 Z.z.  je  pomerná   časť    príspevku  určeného  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac júl 2021 a august 2021 určená takto:

 

Platby školné za mesiace júl, august : IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851

 

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin - o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl číslo konania : OsŠMaŠ- 38053/116074/2021 zo dňa 29.06.2021 predstavuje platbu za mesiac :

                                               júl         0,71 € / deň / dieťa           

                                               august  0,68 € / deň / dieťa

Platba je len za tie dni, na ktoré ste svoje dieťa prihlásili, čiže:

 

V júli je prevádzka 15 dní a ak ste dieťa prihlásili na :

  • 1.-2.7.        /prac.dní 2x 0,71= 1,42 €
  • 5.7.-9.7.     /prac.dní 3x 0,71= 2,13 € /5.7. sviatok  a 9.7. zátvor
  • 12.7.-16.7. /prac.dní 5x 0,71= 3,55 €
  • 19.7.-23.7./ prac.dní 5x 0,71= 3,55 €

V auguste je prevádzka 12 dní, čiže ak ste dieťa prihlásili na :

  • 16.8.-20.8. /prac.dní 5x 0,68= 3,40 €
  • 23.8.-27.8. /prac.dní 5x 0,68= 3,40 €
  • 30.8.-31.8. /prac.dní 2x 0,68= 1,36 €

     čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade trvalým príkazom.

Deti rok pred vstupom do ZŠ "predškoláci" poplatok za školné júl, august - NEPLATIA.

 

Platba "školného" sa uskutočňuje ako obvykle - v zmysle Školského poriadku za prázdninové obdobie, v prípade, že dieťa po nahlásení do materskej školy nechodí - sa platba nevráti.

 

Pri platbách nezabudnúť do "Informácie pre príjemcu"-uviesť meno dieťaťa a Variabilný symbol za júl a august 782021.

 

Platby školné treba zaplatiť naraz najneskôr do 16.07.2021/piatok/.

 

Platby stravné za mesiace júl, august : IBAN-SK31 0200 0000 0020 4215 1156

 

Platba “stravné“ ostáva ako obvykle, budú rozdané zoznamy detí do šatní od vedúcej jedálne.

 

Prosíme platby platiť ako sú uvedené - nezaokrúhľujte!!!

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

                                                                     Mgr. J.Agricolová - riaditeľka MŠ

V Martine dňa 30.06.2021

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Karanténa v II.triede

27.10.2021 13:28
Na základe...

—————

Predškoláci zabodovali

06.10.2021 13:17
Dňa 6.10.2021 sa v...

—————

Preplatky školné I.trieda za karanténu v čase 3.5.-14.5.21

27.07.2021 13:36
Vážení rodičia...

—————