ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

 Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

Riaditeľka MŠ Družstevná 10 v Martine v zmysle § 150a ods.1,2 zákona č.245/2008 Z. z. – školský  zákon  a  § 1 ods. 4   vyhlášky  č.  541/2021 Z. z.  o  materskej   škole

o z n a m u j e

prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 18.07.-do 12.08.2022.

Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 15.8.2022 pre prihlásené deti.

Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods.7 zákona č.245/2008 Z. z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac júl 2022 a august 2022 určená takto :

 

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin - o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl číslo konania: OdŠMaŠ-33076/106183/2022 zo dňa 06.05.2022: za mesiac júl 2022-0,75 €/1prac.deň/ 1 dieťa a august 2022-0,68 €/1pracovný deň/1dieťa

  •  v mesiaci júl-10 prac.dní x 0,75 =           Júl         7,50 €
  •  v mesiaci august-12 prac.dní x 0,68 =    August   8,16 €

                                                                    Spolu : 15,66 €

 

  • Platby školné uhradíte na účet :  IBAN SK07 0200 0000 0020 4213 9851

Deti rok pred vstupom do ZŠ „predškoláci“ poplatok školné, za júl, august – NEPLATIA

Platba „školného“ sa uskutočňuje ako obvykle – v zmysle Školského poriadku za prázdninové obdobie, v prípade, že dieťa po nahlásení do materskej školy nechodí- sa platba nevráti.

Pri platbách nezabudnúť do „Informácie pre príjemcu“-uviesť meno dieťaťa a Variabilný symbol za júl a august 782022

Platby školné treba zaplatiť naraz najneskôr do 15.07.2022 /t.j. piatok/

  • Platby stravné uhradíte na účet :  IBAN SK31 0200 0000 0020 4215 1156

Platba „stravné“ ostáva ako obvykle, budú rozdané zoznamy detí do šatní od vedúcej jedálne. Za júl už platby máte, nakoľko strava sa platí dopredu, z dôvodu nákupu potravín.

Týmto upozorňujeme najmä rodičov, ktorí uskutočňujú úhradu platieb trvalým príkazom.

 

PROSÍME PLATBY PLATIŤ AKO SÚ UVEDENÉ – NEZAOKRÚHĽUJTE!!!

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

                                              Mgr. Jitka Agricolová – riaditeľka školy                                                

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

V našej MŠ to žije!

15.06.2022 09:33
Deti v našej...

—————

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

07.06.2022 12:30
OZNAM k zasielaniu...

—————

Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase od 18.7.-do 12.8.2022

28.04.2022 17:48
Vážení...

—————