Školné, stravné za júl,august 2019

28.05.2019 10:57

Platby za školné, stravné za prázdninové obdobie  júl, august 2019 uhrádzajú len rodičia, ktorí majú deti prihlásené !!!

● poplatok za školné  :IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851  

-za júl    je vo výške 0,64€  na deň   

v čase od 1.7.-5.7.  /t.j. 4 prac. dni x 0,64€=2,56 €/ 5.7.-sviatok

-za august   je vo výške 0,67€  na deň

 v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 0,67€=2,68 €/ 29.8.-sviatok

● poplatok za stravu  :IBAN- SK31 0200 0000 0020 4215 1156

Strava na deň je vo výške 1,37€

-za júl          v čase od    1.7.-5.7. /t.j. 4 prac. dni x 1,37 €= 5,48 €/ 5.7.-sviatok 

-za august  v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 1,37 €= 5,48 €/ 29.8.-sviatok   

Odhlášky za jún budú zarátané v septembri 2019.

 

POPLATKY   PREDŠKOLÁCI /deti rok pred vstupom do ZŠ : 

- školné za júl, august  - NEPLATIA 

- stravné za  júl : NEPLATIA z dôvodu, že máte zostávajúce vratky za stravu. Zostávajúce preplatky Vám budú vrátené na Vaše účty do 30.6.2019 v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č. 97 Dodatok č. 8.

- Prihlásené deti už na august –stravné treba uhradiť:

 v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 0,17 €= 0,68 €29.8.-sviatok

 

Pri platbách  nezabudnúť do „Informácie pre príjemcu“ – uviesť meno dieťaťa a Variabilný symbol  za júl 72019 a august 82019

Tieto platby za školné, aj stravné treba zaplatiť najneskôr do 24.6.2019 /t.j. pondelok/.

Prosíme platby platiť ako sú uvedené – nezaokrúhľujte !!!


Platby za deti prihlásené cez letné prázdniny na pohotovostných MŠ sú určené sumou, o ktorej budú rodičia upovedomení pokynmi jednotlivých MŠ.  

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Tvorivé dielne so starými rodičmi

25.10.2019 07:15
V mesiaci október,...

—————

Sokoliari

23.10.2019 07:23
V piatok o 10:00...

—————

Plavecký výcvik

01.09.2019 20:45
V termíne od 9. do...

—————