Školné, stravné za júl,august 2019

28.05.2019 10:57

Platby za školné, stravné za prázdninové obdobie  júl, august 2019 uhrádzajú len rodičia, ktorí majú deti prihlásené !!!

● poplatok za školné  :IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851  

-za júl    je vo výške 0,64€  na deň   

v čase od 1.7.-5.7.  /t.j. 4 prac. dni x 0,64€=2,56 €/ 5.7.-sviatok

-za august   je vo výške 0,67€  na deň

 v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 0,67€=2,68 €/ 29.8.-sviatok

● poplatok za stravu  :IBAN- SK31 0200 0000 0020 4215 1156

Strava na deň je vo výške 1,37€

-za júl          v čase od    1.7.-5.7. /t.j. 4 prac. dni x 1,37 €= 5,48 €/ 5.7.-sviatok 

-za august  v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 1,37 €= 5,48 €/ 29.8.-sviatok   

Odhlášky za jún budú zarátané v septembri 2019.

 

POPLATKY   PREDŠKOLÁCI /deti rok pred vstupom do ZŠ : 

- školné za júl, august  - NEPLATIA 

- stravné za  júl : NEPLATIA z dôvodu, že máte zostávajúce vratky za stravu. Zostávajúce preplatky Vám budú vrátené na Vaše účty do 30.6.2019 v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č. 97 Dodatok č. 8.

- Prihlásené deti už na august –stravné treba uhradiť:

 v čase od 26.8.-30.8. /t.j. 4 prac. dni x 0,17 €= 0,68 €29.8.-sviatok

 

Pri platbách  nezabudnúť do „Informácie pre príjemcu“ – uviesť meno dieťaťa a Variabilný symbol  za júl 72019 a august 82019

Tieto platby za školné, aj stravné treba zaplatiť najneskôr do 24.6.2019 /t.j. pondelok/.

Prosíme platby platiť ako sú uvedené – nezaokrúhľujte !!!


Platby za deti prihlásené cez letné prázdniny na pohotovostných MŠ sú určené sumou, o ktorej budú rodičia upovedomení pokynmi jednotlivých MŠ.  

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————