Školné júl, august 2017

28.06.2017 08:43

Oznamujeme rodičom, že školné na mesiac júl je 2,80 EUR a na august je 1,92 EUR

-  za mesiac júl 2017 predstavuje 0,70 EUR /deň/dieťa  

-  za mesiac august 2017 predstavuje 0,64 EUR/deň/dieťa 

 

Platby školného za deti prihlásené cez letné prázdniny sú určené sumou, o ktorej boli rodičia upovedomení pokynmi jednotlivých MŠ.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————