Školné december 2018 a január 2019

26.11.2018 12:51

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ - Družstevná 10,Martin v zmysle Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole §2 ods.6 v znení neskorších zmien Vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 24.12.2018 do 04.01.2019 .Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 07.01.2019.

Z dôvodu uvedeného prerušenia MŠ podľa § 28 ods.7 písm.b./ zákona č.245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2018 a január 2019 určená zriaďovateľom - Mesto Martin a to vo výške :

- mesiac december 2018 - 11,70 € 

- mesiac január 2019 - 12,16 €

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade platby trvalým príkazom.

Súčasne Vás žiadame uhradiť  "školné" za december z dôvodu účtovnej uzávierky do 10.12.2018 

školné za január - 12,16 € až po 01.01.2019 /teda v mesiaci január /

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————