Školné december 2017 a január 2018

10.11.2017 10:59

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ - Ul. družstevná 10,Martin v zmysle Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole §2 ods.6 v znení neskorších zmien Vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 27.12.2017 do 05.01.2018 . Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 08.01.2018.

Z dôvodu uvedeného prerušenia MŠ podľa § 28 ods.7 písm.b./ zákona č.245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2017 a január 2018 určená zriaďovateľom - Mesto Martin a to vo výške :

- mesiac december 2017 - 11,84 €  /na deň - 0,74 €

- mesiac január 2018 - 11,52 € / na deň - 0,64 €

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade platby trvalým príkazom.

Súčasne Vás žiadame uhradiť  "školné" za december z dôvodu účtovnej uzávierky do 08.12.2017 

a školné za január - 11,52 € až po 01.01.2018 /teda v mesiaci január /

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————