Prijímanie detí do materskej školy

27.01.2016 12:58

Príjímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v súlade s § 3  vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č.308/2009 Z. z..  
Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Na tento zápis nadväzuje aj termín podávania žiadostí na prijatie detí do materskej školy. Vzhľadom k spomínanej zmene odporúča Ministerstvo školstva termín na podávanie žiadostí o prijatie do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla do 31. mája 2016. 

 

Termín podávania žiadostí o prijatie do našej materskej školy bude od 15. do 30. apríla a presný termín bude včas vypísaný na budove školy, ako aj na webovej stránke MŠ. 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————