Prevádzka materskej školy od 10.1.2022

10.01.2022 00:00

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Družstevná 10 Vám oznamuje, že na základe informácií zverejnených Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR bude prevádzka materskej školy od 10.1.2022 prebiehať prezenčnou formou a bude sa riadiť platným školským semafórom. 

- prevádzka od 10.1.2022 ostáva nezmená v čase od 6,30-16,00 hod.

- školný poplatok za mesiac január 2022 je vo výške 12 € na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesta Martin zo dňa 11.11.2021.   

   Platbu za školné uhrádzate na účet školy: SK07 0200 0000 0020 4213 9851.

V prípade nejakých zmien Vás budeme vopred informovať.

Riaditeľstvo školy Vám praje v roku 2022 veľa zdravia, šťasta, pohody a vždy ten najlepší pocit so vzájomnej spolupráce.

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

11.04.2022 07:06
Zápis detí na...

—————

Otvorená hodina

29.03.2022 07:47
Dňa 24.3....

—————

Minikinderiáda

24.03.2022 08:08
Dňa 22.3. sa v...

—————