Prevádzka materskej školy od 10.1.2022

10.01.2022 00:00

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Družstevná 10 Vám oznamuje, že na základe informácií zverejnených Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR bude prevádzka materskej školy od 10.1.2022 prebiehať prezenčnou formou a bude sa riadiť platným školským semafórom. 

- prevádzka od 10.1.2022 ostáva nezmená v čase od 6,30-16,00 hod.

- školný poplatok za mesiac január 2022 je vo výške 12 € na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesta Martin zo dňa 11.11.2021.   

   Platbu za školné uhrádzate na účet školy: SK07 0200 0000 0020 4213 9851.

V prípade nejakých zmien Vás budeme vopred informovať.

Riaditeľstvo školy Vám praje v roku 2022 veľa zdravia, šťasta, pohody a vždy ten najlepší pocit so vzájomnej spolupráce.

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————