Prevádzka materskej školy od 10.1.2022

10.01.2022 00:00

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Družstevná 10 Vám oznamuje, že na základe informácií zverejnených Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR bude prevádzka materskej školy od 10.1.2022 prebiehať prezenčnou formou a bude sa riadiť platným školským semafórom. 

- prevádzka od 10.1.2022 ostáva nezmená v čase od 6,30-16,00 hod.

- školný poplatok za mesiac január 2022 je vo výške 12 € na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesta Martin zo dňa 11.11.2021.   

   Platbu za školné uhrádzate na účet školy: SK07 0200 0000 0020 4213 9851.

V prípade nejakých zmien Vás budeme vopred informovať.

Riaditeľstvo školy Vám praje v roku 2022 veľa zdravia, šťasta, pohody a vždy ten najlepší pocit so vzájomnej spolupráce.

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL...

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————

V hvezdárni

16.06.2022 07:53
Predškoláci sa...

—————