Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

24.06.2020 12:06

Vážení rodičia,

od 1.7.2020 je prevádzka opäť v inom - prázdninovom pohotovostnom režime. Na základe usmernenia ministra školstva materské školy majú prevádzku obvyklým spôsobom ako po minulé roky - čiže tak, ako je dlhšie zverejnené aj na našej webstránke - materskú školu navštevujú deti zamestnaných rodičov z tých, ktorých rodičia deti prihlásili cez prihlasovací formulár v máji a odoslali na mailovú adresu školy.

 

Platby školné za mesiace júl, august : IBAN-SK07 0200 0000 0020 4213 9851

 

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin - o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445/2020 zo dňa 12.06.2020 predstavuje platba za mesiac :

                                               júl         0,65 € / deň / dieťa           

                                               august    0,68 € / deň / dieťa

 

Platba je len za tie dni, na ktoré ste svoje dieťa prihlásili, čiže:

V júli je prevádzka 13 dní a ak ste dieťa prihlásili na 1.-3.7.    - platba je 1,95 €

                                                                  ak na  1 týždeň -               3,25 €

                                                                            2 týždne -               6,50 €

                                                                            3 týždne -               8,45 €

 

V auguste je prevádzka 16 dní, čiže ak ste dieťa prihlásili na 

                                                                           1 týždeň -               3,40 €

                                                                           2 týždne -               6,80 €

                                                                           3 týždne -               10,20 €

a posledný deň v mesiaci - 31.8. -     0,68 €

Deti rok pred vstupom do ZŠ "predškoláci" poplatok za školné júl, august - NEPLATIA.

Platba "školného" sa uskutočňuje ako obvykle - v zmysle Školského poriadku vopred a za prázdninové obdobie, v prípade, že dieťa po nahlásení do materskej školy nechodí - sa platba nevráti.

Pri platbách nezabudnúť do "Informácie pre príjemcu"-uviesť meno dieťaťa a Variabilný symbol za júl 72020 a august 82020.

Platby školné treba zaplatiť najneskôr do 10.07.2020/t.j.piatok/.

 

Platby stravné za mesiace júl, august : IBAN-SK31 0200 0000 0020 4215 1156

Platba “stravné“ ostáva ako obvykle, budú rozdané zoznamy detí do šatní od vedúcej jedálne. 

 

Prosíme platby platiť ako sú uvedené - nezaokrúhľujte!!!

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————