Platba školného v mesiacoch marec - apríl

25.03.2020 17:22

Vážení rodičia,

v zmysle zriaďovateľom (Mesto Martin) dňa 25.3.2020 vydaného Rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl je úhrada týchto nákladov za marec 2020 nasledovná:

0,68€ / pracovný deň / dieťa x6 pracovných dní v mesiaci marec = 4,08€ 

Dôvodom tejto pomernej časti platby je prerušenie vyučovania v materskej škole v čase od 10.3. do 31.3.2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a následne MŠVVaŠ SR. 

Súčasne Vás prosíme, aby ste platbu školného za mesiac apríl zrealizovali v plnej výške 15€, s tým, že ak bude prerušená prevádzka MŠ celý apríl, vráti sa Vám celá suma,alebo jej pomerná časť - v prípade, že by bola prevádzka obnovená v priebehu mesiaca apríl. 

Vrátenie platieb, aj pomernej časti za mesiac marec budeme realizovať naraz za obidva mesiace (marec,apríl), po znovuotvoreni materskej školy. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————