Platba školného v mesiacoch marec - apríl

25.03.2020 17:22

Vážení rodičia,

v zmysle zriaďovateľom (Mesto Martin) dňa 25.3.2020 vydaného Rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl je úhrada týchto nákladov za marec 2020 nasledovná:

0,68€ / pracovný deň / dieťa x6 pracovných dní v mesiaci marec = 4,08€ 

Dôvodom tejto pomernej časti platby je prerušenie vyučovania v materskej škole v čase od 10.3. do 31.3.2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a následne MŠVVaŠ SR. 

Súčasne Vás prosíme, aby ste platbu školného za mesiac apríl zrealizovali v plnej výške 15€, s tým, že ak bude prerušená prevádzka MŠ celý apríl, vráti sa Vám celá suma,alebo jej pomerná časť - v prípade, že by bola prevádzka obnovená v priebehu mesiaca apríl. 

Vrátenie platieb, aj pomernej časti za mesiac marec budeme realizovať naraz za obidva mesiace (marec,apríl), po znovuotvoreni materskej školy. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa...

—————