Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona   

o z n a m u j e 

prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023

z organizačných dôvodov zimných prázdnin.

 

Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7 písm.b./  zákona č. 245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na  čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2022 a január 2023 určená Rozhodnutím zriaďovateľa - Mesto Martin takto: 

 - mesiac december 2022- 11,36 €

-  mesiac január 2023 -12,07 €

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade platby trvalým príkazom.

Prosíme uhradiť na účet školy : SK07 0200 0000 0020 4213 9851

platbu za december 2022 najneskôr do 10.12.2022.

platbu za január 2023 z dôvodu účtovnej uzávierky uhradiť až v novom roku-čiže v januári 2023!!!! 

V prípade, že ste už „školné" za december uhradili v plnej výške(15 €), preplatok za tento mesiac Vám bude vrátený na Váš účet.

PROSÍME PLATBY PLATIŤ AKO SÚ UVEDENÉ – NEZAOKRÚHĽUJTE!!!

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

                                                                        Mgr.Jitka Agricolová- riaditeľka MŠ 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL...

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————

V hvezdárni

16.06.2022 07:53
Predškoláci sa...

—————