Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2022

12.11.2021 13:00

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ - Družstevná 10, Martin v zmysle Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole §2 ods. 3 v znení neskorších zmien Vyhlášky č. 438/2020 Z.z. o materskej škole o z n a m u j e   prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.  Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 10.01.2022.

Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7 písm. b./ zákona č. 245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2021 a január 2022 určená Rozhodnutím zriaďovateľa - Mesto Martin zo dňa 11.11.2021 a to vo výške :

  • mesiac december 2021- 0,68 €/1 pracovný deň/ dieťa, čiže 10,88 €
  • mesiac január 2022 - 0,75 € / 1 pracovný deň /  dieťa, čiže 12,00 €

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade platby trvalým príkazom.

Prosíme uhradiť na účet školy : SK07 0200 0000 0020 4213 9851

- platbu za december 2021 najneskôr do 10.12.2021.

- platbu za január 2022 z dôvodu účtovnej uzávierky uhradiť až v  novom roku - čiže v januári 2022!!!! 

 

V prípade, že ste už „školné" za december uhradili v plnej výške(15 €), preplatok za tento mesiac Vám bude vrátený na Váš účet.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

Mgr. J. Agricolová - riaditeľka MŠ

 

V Martine dňa 12.11.2021

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————