OZNAM o prerušení prevádzky MŠ

08.07.2020 09:44

V zmysle § 2 ods.6 Vyhlášky o materskej škole 306/2008 Z.z. v znení neskorších zmien Vyhlášky 308/2009 Z.z. riaditeľka MŠ 

o z n a m u j e 

prerušenie prevádzky materskej školy od 20.07.-07.08.2020.

 

                                                                       Mgr.Agricolová Jitka-riaditeľka školy 

                                                                          

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Odovzdanie osobných vecí

14.04.2020 10:45
Vážení...

—————

Platba školného v mesiacoch marec - apríl

25.03.2020 17:22
Vážení rodičia, v...

—————

MŠ naďalej zatvorená

13.03.2020 08:17
Ministerka...

—————