Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ od 15.6.2020

11.06.2020 20:34

Na základe Ministerstvom školstva SR vydaného dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách do konca školského roku 2019/20 , sa rušia doterajšie hygienicko-epidemiologické nariadenia a to aj obmedzenie počtu deti v skupinách a ich organizácia.

V zmysle tohto dokumentu naďalej platí obmedzenie pre dobu prevádzky materských škôl a to v našej materskej škole s účinnosťou od 15.6.2020 v čase od 6.00 - do 16.00hod.

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov detí od 15.6.2020 :
- zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
-osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy s rúškom
- meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy.
Pri nástupe detí do materskej školy, rodič odovzdá učiteľke vyplnené a podpísané Vyhlásenie a to aj vždy pri viac ako trojdňovej neprítomnosti dieťaťa v MŠ.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas letných prázdnin :
Z organizačných dôvodov, ktoré sú ovplyvnené kapacitnými a personálnymi možnosťami, budú počas letných prázdnin prednostne prijímané deti oboch zamestnaných rodičov.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Zápis do MŠ na rok 2020/21

09.03.2020 11:59

—————

Lyžiarsky výcvik

29.01.2020 06:55
Lyžiarsky výcvik sa...

—————

Návšteva knižnice

29.01.2020 06:53
4.2. 2020 s deťmi...

—————