Opatrenia Ministerstva školstva v súvislosti s Covid-19 k zápisu detí do MŠ

25.03.2020 12:47

Na základe opatrení Ministerstva školstva SR z 24.3.2020 týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavirusu podávanie Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ bude prebiehať od 30.aprila do 31. mája 2020.

Nakoľko v zmysle týchto opatrení sa nevyžaduje na žiadosti potvrdenie detského lekára , je možné zasielať žiadosti aj elektronicky na adresu: druzstevna.ms@gmail.com

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Prevádzka MŠ prerušená

09.03.2020 20:07
Na základe...

—————

Zápis do MŠ na rok 2020/21

09.03.2020 11:59

—————

Lyžiarsky výcvik

29.01.2020 06:55
Lyžiarsky výcvik sa...

—————