Od januára 2018 sa v Mš : RUŠIA -šeky za stravu a za školné

03.01.2018 20:00

VÁŽENÍ RODIČIA,

NEPREHLIADNITE PROSÍM TENTO OZNAM!

 

Od januára 2018 sa v našej Mš   R U Š I A  - šeky za stravu a za školné, platby sa budú realizovať nasledovne:  

 

Uhrádzať platby za stravu, ale aj za školné bude možné len bankovým prevodom . Nezabudnúť do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do  Variabilného symbolu  uviesť mesiac, za ktorý platíte.

 

Poplatok za stravu:

Treba sledovať informácie od vedúcej školskej jedálne – Oznamy o platbách, ktoré budete mať k 20.– dňu vyvesené v šatniach /ide o oznam, kde si budete sledovať platbu za svoje dieťa za stravu/. Tieto platby je možné sledovať aj v školskej aplikácii ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online.  

Platbu za stravu je možné uhradiť cez Internetbanking, cez aplikáciu v mobiloch alebo priamo v banke.

Termín úhrady stravy : najneskôr  do konca mesiaca

Školská jedáleň - číslo účtu : SK 31  0200 0000 0020 4215 1156

 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov – „školné“:

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov – „školné“ je v zmysle VZN Mesta Martin vo výške 14 ,- € mesačne, v prípade zmien Vás budeme informovať v šatniach, alebo na webovej stránke školy  /napr. v prázdninovom období/.

Platbu je možné  uhradiť cez Internetbanking, cez aplikáciu v mobiloch, priamo v banke alebo aj trvalým príkazom.

Termín úhrady školného : najneskôr do 10.-teho dňa v mesiaci

Školné – číslo účtu : SK07 0200 0000 0020 4213 9851

 

V prípade nejasností Vám bližšie informácie poskytne pani Šimková - vedúca Školskej jedálne, alebo pani Šútovská - hospodársko-ekonomická zástupkyňa riaditeľky školy.

 

 

1.12.2017

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————