Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 18:30

Vážení rodičia, 

na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti. 

Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v prípade, že zdieľajú spoločnú domácnosť), test platí sedem kalendárnych dní. 

Osobitne si dovoľujeme upozorniť, že táto podmienka platí aj pre ďalšie osoby splnomocnené preberaním detí z alebo do materskej školy, napr. starí rodičia. 

Súčasne Vám oznamujeme - pri mesačnej platbe 15 € za mesiace február, marec 2021 vzhľadom na neistú situáciu prevádzky MŠ v týchto mesiacoch, že Vám bude k 31.3.2021 vykonané vyúčtovanie platieb školného za štvrťročné obdobie 1-3/2021 a zostatky Vám budú vrátené na Vaše bankové účty.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Pokyny pre rodičov v materskej škole v súvislosti s epidemiologicko-hygienickou situáciou k 01.09.2020

24.08.2020 16:47
- Do budovy s...

—————

OZNAM o prerušení prevádzky MŠ

08.07.2020 09:44
V zmysle § 2 ods.6...

—————

Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

24.06.2020 12:06
Vážení rodičia, od...

—————