Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 18:30

Vážení rodičia, 

na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti. 

Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v prípade, že zdieľajú spoločnú domácnosť), test platí sedem kalendárnych dní. 

Osobitne si dovoľujeme upozorniť, že táto podmienka platí aj pre ďalšie osoby splnomocnené preberaním detí z alebo do materskej školy, napr. starí rodičia. 

Súčasne Vám oznamujeme - pri mesačnej platbe 15 € za mesiace február, marec 2021 vzhľadom na neistú situáciu prevádzky MŠ v týchto mesiacoch, že Vám bude k 31.3.2021 vykonané vyúčtovanie platieb školného za štvrťročné obdobie 1-3/2021 a zostatky Vám budú vrátené na Vaše bankové účty.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa...

—————

Deti v pohybe

25.10.2022 09:48
Mesto...

—————