Návrat do škôl od 8.2.2021

04.02.2021 18:30

Vážení rodičia, 

na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti. 

Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v prípade, že zdieľajú spoločnú domácnosť), test platí sedem kalendárnych dní. 

Osobitne si dovoľujeme upozorniť, že táto podmienka platí aj pre ďalšie osoby splnomocnené preberaním detí z alebo do materskej školy, napr. starí rodičia. 

Súčasne Vám oznamujeme - pri mesačnej platbe 15 € za mesiace február, marec 2021 vzhľadom na neistú situáciu prevádzky MŠ v týchto mesiacoch, že Vám bude k 31.3.2021 vykonané vyúčtovanie platieb školného za štvrťročné obdobie 1-3/2021 a zostatky Vám budú vrátené na Vaše bankové účty.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL...

—————

spolupráca s UNICEF

24.06.2022 09:26
Aj tento rok sme sa...

—————

V hvezdárni

16.06.2022 07:53
Predškoláci sa...

—————