Martinské Olympijské Hviezdičky

03.05.2017 07:48

Dňa 10.5.2017 sa v Atletickom areáli Ul. východná uskutoční atletický deň materských škôl.

Usporiadateľ: Mesto Martin

                       ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, Martin

                       Správa športových zariadení Martin

                       Olympijský klub Turiec

Štarujúci budú 5-6r. deti materských škôl v Martine (z každej MŠ 3 chlapci a 3 dievčatá)

Disciplíny: Individuálne: Beh na 20m; Skok do diaľky z miesta; Hod tenisovou loptičkou

                 Družstvá: Štafeta 6 x 20m

Držte nám palce!

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————