Krúžková činnosť

22.09.2017 07:32

V tomto školskom roku otvárame pre deti nasledovné krúžky:

Grafomotorika (pre predškolákov) pod vedením p.uč. Fejkovej

Tanečno-pohybový krúžok (pre predškolákov a stredné deti) pod hlavičkou SZUŠ

Výtvarný krúžok (pre predškolákov) pod hlavičkou SZUŠ

Angličtina 

Folklórny krúžok (pre predškolákov) pod vedením p.uč. Poláčikovej

Pohybová príprava (pre predškolákov) v spolupráci s CVČ Kamarát

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Školné, stravné za júl,august 2019

28.05.2019 10:57
Platby za školné,...

—————

Hvezdáreň Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

14.05.2019 19:26
Každý školský rok...

—————

Deň matiek

12.05.2019 19:47
Ku Dňu matiek...

—————