Krúžková činnosť

22.09.2017 07:32

V tomto školskom roku otvárame pre deti nasledovné krúžky:

Grafomotorika (pre predškolákov) pod vedením p.uč. Fejkovej

Tanečno-pohybový krúžok (pre predškolákov a stredné deti) pod hlavičkou SZUŠ

Výtvarný krúžok (pre predškolákov) pod hlavičkou SZUŠ

Angličtina 

Folklórny krúžok (pre predškolákov) pod vedením p.uč. Poláčikovej

Pohybová príprava (pre predškolákov) v spolupráci s CVČ Kamarát

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————