Centrum popularizácie fyziky

30.04.2019 19:18

Príroda je rôznorodá, pestrá a zaujímavá. Mnohé prírodné javy a zákonitosti prebiehajú okolo nás každý deň a my si veľakrát položíme otázku "Prečo je to tak?". 

Využili sme možnosť a navštívili Centrum popularizácie fyziky v priestoroch martinskej hvezdárne. Pán doktor Šabo sa deťom opäť krásne venoval. Spoločne robili pokusy s mydlovou vodou, vzduchom a balónmi, elektrickými obvodmi a iné zaujímavé aktivity. Popri technickej výchove v materskej škole to bola pre deti ďalšia výborná príležitosť nakuknúť do sveta fyziky a prírodovedy. 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————