50. výročie materskej školy

28.05.2018 07:44

Pri príležitosti 50.výročia založenia materskej školy na družstevnej ulici sa dňa 24.5.2018 uskutočnila s podporou mesta Martin slávnostná akadémia.

Pani učiteľky a deti spoločne pripravili program a pohostenie pre pozvaných hostí, medzi ktorými boli priatelia a spolupracovníci materskej školy, zástupcovia mesta Martin a inštitúcií, s ktorými  materská škola spolupracuje, bývalé pani učiteľky a pani riaditeľky.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri prípravách a realizácii akadémie mestu Martin a tiež rodičom našich detí, ktorí nám vyšli v ústrety, napriek zložitejším podmienkam, ktoré nastali vzhľadom k organizácii celej akcie.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————