50. výročie materskej školy

28.05.2018 07:44

Pri príležitosti 50.výročia založenia materskej školy na družstevnej ulici sa dňa 24.5.2018 uskutočnila s podporou mesta Martin slávnostná akadémia.

Pani učiteľky a deti spoločne pripravili program a pohostenie pre pozvaných hostí, medzi ktorými boli priatelia a spolupracovníci materskej školy, zástupcovia mesta Martin a inštitúcií, s ktorými  materská škola spolupracuje, bývalé pani učiteľky a pani riaditeľky.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri prípravách a realizácii akadémie mestu Martin a tiež rodičom našich detí, ktorí nám vyšli v ústrety, napriek zložitejším podmienkam, ktoré nastali vzhľadom k organizácii celej akcie.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Školné, stravné za júl,august 2019

28.05.2019 10:57
Platby za školné,...

—————

Hvezdáreň Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

14.05.2019 19:26
Každý školský rok...

—————

Deň matiek

12.05.2019 19:47
Ku Dňu matiek...

—————