2% z Vašej dane

26.02.2021 10:54

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie pri MŠ, Družstevná 10, Martin

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

budeme veľmi radi, ak nám tento rok venujete 2% z Vašich daní.

 

Získané finančné prostriedky občianske združenie využije na skvalitnenie, spestrenie a spríjemnenie výchovy, výučby a hier detí navštevujúcich našu materskú školu.

 

Názov:                      Rodičovské združenie pri Materskej škole, Ul. družstevná 10, Martin
Sídlo:                        Družstevná 10, 036 01 Martin
IČO:                          42 434 319
Právna forma:            Občianske združenie
Bankové spojenie:      IBAN: SK09 0900 0000 0003 5174 0465

Ďakujeme! ♥

 

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 

  1. Zamestnávateľ Vám dal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia poukázať
  4. Vypíšte do Vyhlásenia (predtlačené tlačivo sa nachádza v MŠ) Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma)
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v termíne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo zaneste do MŠ.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o Občianskom združení MŠ, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na nástenke v materskej škole.
  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu poslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma)
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad, podľa Vášho bydliska.

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————