Novinky

Vyšetrenie očí

09.10.2015 07:50
Dňa 14.10.2015 u nás prebehnú screeningové meriania očí bezdotzkovým prístrojom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí. Charakteristika vyšetrenia: ide o neinvazívne bezdotykové vyšetrenie (dieťa sedí, meranie je robené zo...

—————

Plavecký výcvik

20.09.2015 15:00
Aj v tomto školskom roku majú naši predškoláci možnosť absolvovať plavecký výcvik pod vedením výborných inštruktorov z Fatra Ski. Začíname v pondelok od 28.9. 2015 na plavárni Hurbanka. Výcvik potrvá do 13.10.2015. 

—————

Návšteva sokoliarov

20.09.2015 14:52
V pondelok 21.9.2015 nás v MŠ navštívia sokoliari, ktorí nám predstavia rôzne druhy dravcov, predvedú letové ukážky a oboznámia nás so sokoliarstvom ako takým. Deti tak uvidia dravce z bezprostrednej blízkosti, ako nikdy pred tým. 

—————

Začíname..

17.08.2015 12:14
Prázdniny sa už pomaly končia a september sa pomaly ale isto blíži.  Naši najväčší už v prvý deň školského roku neprekročia prah našej materskej školy, ale nastúpia do ozajstnej "veľkej" školy. Prajeme Vám, milí naši (ex)predškoláci, aby ste vykročili tou správnou nohou. My zase u nás...

—————

Týždeň detských radostí

01.06.2015 15:03
Deti majú svoj vytúžený týždeň radostí. Tento rok sme pre ne pripravili opäť množstvo akcií. Divadelné dni Kúzelnícky deň Športový deň Výletný deň Ukážka práce záchranárov

—————

Úprava školského dvora

02.05.2015 14:46
Náš školský dvor už v roku 2011 jednou úpravou prešiel. Pribudli nám nové moderné preliezky a hojačky. Druhá úprava v roku 2015 bola zameraná už trochu inak. Aby mohli deti nazrieť do tajov prírody každý deň, majú po novom k dispozícii rôzne stanovištia: hmyzí domček vtáčie...

—————

Terasa v novom šate

02.05.2015 00:00
S pomocou Nadácie Volkswagen sa nám podarilo premeniť vonkajšiu, pôvodne otvorenú terasu materskej školy na zakryté miniihrisko. Deti tu majú k dispozícii dopravné ihrisko s množstvom autíčiek, lezeckú stenu,  guľôčkový bazén, hojdačky aj žinenky. PREDTÝM POTOM

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————